Podkomisja nadzwyczajna w sprawie ustawy o GMO

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW posiedzeń w sprawie ustawy o GMO…znowu w ostatniej chwili:(

Witajcie,
dzisiaj dostaliśmy wiadomość o zmianie terminów posiedzeń podkomisji i komisji podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przed przerwą wakacyjną.
A więc przeczytajcie uważnie i zmieńcie plany i zgłoszenia.

Posiedzenie nadzwyczajnej PODKOMISJI w sprawie ustawy o GMO(*), która otwiera Polskę na uprawy GMO odbędzie się 18 lipca (wtorek) o godz. 10.30 w sali Kolumnowej.

UWAGA! nie ma na razie terminu posiedzenia KOMISJI łączonych środowiska i rolnictwa w sprawie powyższej ustawy…ale być może zostanie on ogłoszony w ostatniej chwili. Musimy być przygotowani na „wszelkie chwyty”.

Wcześniej tego samego dnia 18 lipca (wtorek) o godz. 9.15 jest też ważne posiedzenie Komisji Rolnictwa nt. sprzedaży żywności przez rolników – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716).

UWAGA! Prosimy aby każdy kto może być na tych ważnych posiedzeniach zgłosił swój udział w podkomisji i w komisji 18 lipca do:
Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl .
W razie problemów podaję jeszcze kontakt do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa: Jarosław Sachajko, 609 858 811,jsachajko@gmail.com

Poniżej więcej informacji.
Tutaj link do „Planowane posiedzenia komisji sejmowych”: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row4

Z pozdrowieniami, Jadwiga Łopata i Julian Rose

===
Koniecznie przeczytaj uważnie! BARDZO WAŻNE DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO.
UWAGA! Jest źle, bo PiS upiera się przy konieczności utrzymania zapisu o możliwości tworzenia stref UPRAW GMO. SKANDAL! Istnieje duże zagrożenie „przepchania” tej antypolskiej ustawy w czasie, gdy konsumenci są na wakacjach, a rolnicy w polu, bowiem jest to ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacyjną przerwą.
W związku powyższym ogłaszamy wielką mobilizację dla Polski Wolnej od GMO!
WAŻNE INFORMACJE:
Nasze – strony społecznej – stanowisko – POPRAWKA GŁÓWNA:
Zamiast proponowanych przez stronę rządową zapisów:
„Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.
MY JAKO STRONA SPOŁECZNA, WYBORCY, OBYWATELE POLSKI – DOMAGAMY SIĘ ZAPISU:
Art. 49a. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się całkowity i bezwarunkowy zakaz uwalniania GMO do środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
I NA TYM KONIEC, BEZ STREF. I rejestr upraw GMO będzie pusty, albo będzie wskazywał nielegalne uprawy.
Szczegółowe stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj: https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf oraz
Projekt nowelizacji do ustawy o GMO z naniesionymi propozycjami poprawek: https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf
DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj: https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf
(*) Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

Z pozdrowieniami,
Anna Szmelcer, przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Jolanta Dal, gospodarstwo rolne ekoturystyczne OHANADAL, radna, podkarpackie
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, mazowieckie
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC
KONTAKTY:
Jolanta Dal, tel. 503 559 506 ,jodal_76@o2.pl
Lena Huppert, 502 085 840,lenahuppert@wp.pl
Jadwiga Łopata, 33 8797114,biuro@icppc.pl
Jacek Nowak, 887 027 862,jacek.nowak3@wp.pl
Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny https://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl