Sejmowa debata o ustawie i GMO

[nggallery id=24]

GMO: naukowcy na łasce koncernów, społeczeństwo na łasce mediów – artykuł doc. dr hab. Katarzyny Lisowskiej

9 lutego 2010 r w Sejmie doszło do publicznej debaty na temat zamiaru wprowadzenia przez Rząd RP ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach i określającej zasady uwalniania GMO do środowiska. W debacie wzięło udział ponad 130 podmiotów i zabrało głos ponad czterdziestu dyskutantów z różnych organizacji i związków. Read more

Stanowisko ICPPC w sprawie projektu ustawyo GMO

STANOWISKO MIĘDZYNARODOWEJ KOALICJI DLA OCHRONY WSI – ICPPC w sprawie projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych

Rząd który chce zachować /utrzymać szacunek swoich obywateli powinien liczyć się z ich opinią. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej ponad 70% obywateli głośno krzyczy NIE DLA GMO! Taki mocny głos społeczeństwa oczywiście MUSI być wysłuchany. Polacy nie chcą aby środowisko naturalne i łańcuch żywnościowy zostały zanieczyszczone przez genetyczny eksperyment. Chcą aby polscy rolnicy byli niezależni od ponadnarodowych korporacji. Czy to znaczy, że są oni głupcami i powinni być zignorowani?

Wydaje się, że większość polityków pozostaje jednak głucha na opinię swoich wyborców. Nie rozumieją oni, że zachowanie dobrej jakości żywności to najważniejsze zadanie w każdym kraju. Read more

Orzechowski Kazimierz

From: Kazimierz Orzechowski
To: gospodarka@agora.pl
Cc: listydogazety@gazeta.pl ; sekretariat.naczelnych@agora.pl
Sent: Wednesday, February 10, 2010 10:28 AM
Subject: Do Pani Sylwii Śmigiel – „Genetyczny sprzeciw” – pominięte fakty

Szanowna Pani Redaktor,

W swoim dzisiejszym artykule pt. „Genetyczny sprzeciw” napisała Pani, że „Rząd nie może jednak wprowadzić zakacu upraw (MON810 –> przyp. autora listu)” . Pragnę poinformować Panią, że jest Pani w błędzie. Szereg rządów Państw UE wprowadziło dotychczas zakaz uprawy roślin GMO, a na wspólnym głosowaniu dot. uchylania tego typu zakazów wszyscy ministrowie ochrony środowiska państw członkowskich U, (z wyjątkiem 4) głosowali przeciwko uchyleniu tych zakazów. W świetle obecnych przepisów Unii taki zakaz dotyczyć może konkretnego produktu GMO, w tym także dopuszczonego do stosowania w UE (obecnie jest to kukurydza MON810), gdy państwo to udowodni, że produkt GMO może szkodzić konsumentom, zwierzętom hodowlanym lub jakimkolwiek dzikim roślinom i zwierzętom. Kraje członkowskie Unii, które udowodniły szkodliwość GMO dla organizmów dzikich (Wegry i Austria), stosują niepodważalny argument dla zakazu upraw GMO. Dotychczas zakazy upraw GMO w UE wprowadziły: Read more

Skubała Piotr, Prof. nadzw. UŚ dr hab.

Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP – 9 luty 2010 r.

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych” proponowany przez Rząd RP wzbudza silny sprzeciw środowiska naukowego, ekologów, rolników i konsumentów. Pragnę zwrócić uwagę na szczególny moment, w jakim pojawia się ta ustawa. Rok 2010 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne NZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Ma on zwrócić uwagę na ciągłą utratę różnorodności biologicznej na świecie, nakłonić społeczność międzynarodową do podjęcia skutecznych działań na rzecz zachowania życia w różnych jego postaciach na naszej planecie. W trakcie inauguracji Roku Różnorodności Biologicznej w Berlinie, 11 stycznia br., sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zwracał uwagę na fakt, iż nasze życie zależy od bioróżnorodności, a jej ochrona to konieczność, a nie tylko możliwa opcja. Tempo utraty bioróżnorodności na Ziemi jest oceniane przez naukowców na 1 do 17 gatunków co godzinę. W raporcie Milenijnej Oceny Ekosystemu (największej oceny stanu ekosystemów na Ziemi, jakiej kiedykolwiek się podjęto), pojawia się informacja o 1000-krotnym przyspieszeniu tempa wymierania gatunków, a usługi świadczone przez ekosystemy uznano za w 60% zniszczone albo wykorzystywane w sposób niezrównoważony. W świetle koncepcji śladu ekologicznego ludzkość wykorzystuje obecnie 130% rocznych mocy produkcyjnych biosfery. W kręgach naukowych słyszy się opinię, że pozostało nam tylko 10 lat na zatrzymanie procesu degradacji środowiska. Read more

Kamiński Krzysztof

From: „Krzysztof Kamiński”
Sent: Wednesday, February 10, 2010 4:12 PM
Subject: mój list wysłany dziś do PAP

Zarząd Polskiej Agencji Prasowej ul. Bracka 6/8 Warszawa

Jestem zmuszony do zabrania głosu w ważnej społecznie i zawodowo sprawie. Dotyczy nierzetelności informacji, czego przykładem jest relacja agencyjna PAP z 9.02.10, na temat sejmowego wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Cytuję jej fragment: „Podczas publicznego wysłuchania przeciwnicy GMO przekonywali o szkodliwości produktów modyfikowanych; zwolennicy podkreślali ekonomiczne korzyści, jakie przynosi inżynieria  genetyczna. (…) W opinii wielu uczestników debaty nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że żywność modyfikowana szkodzi. Przedstawiciele organizacji „zielonych”, którzy licznie przybyli do parlamentu, także nie przedstawili takich badań.” Read more

Lisowska Katarzyna

From: „Katarzyna Lisowska”
To: centrumprasowe@pap.pl, sekretariat.prezesa@pap.pl, newsroom@pap.pl
Date: Tue, 09 Feb 2010 22:13:42 +0100
Subject: prośba o uzupełnienie notatki prasowej

Dotyczy: Prośba o uzupełnienie notatki prasowej PAP, dotyczącej sejmowego wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(przykładowo: https://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,7544268,Dyskusja_o_projekcie_wprowadzajacym_kontrole_nad_uprawami.html )

Szanowni Państwo,

Powołując się na zapisy Prawa Prasowego gwarantujące społeczeństwu prawo do rzetelnej informacji uprzejmie proszę o uzupełnienie informacji prasowej dotyczącej wysłuchania publicznego w dniu 9.02.2010 w sprawie projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, o informacje o krytycznych wystąpieniach naukowców. Read more

Konferencja prasowa 'GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’

POLACY ZGODNIE MÓWIĄ NIE DLA GMO, ŻĄDAJĄ ODRZUCENIA NOWEJ USTAWY O GMO ORAZ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW MON810. Konferencja prasowa Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” pt. ’ GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’

[nggallery id=23]

8.02.2010 w Centrum Prasowe PAP odbyła się konferencja prasową pt. ’ GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’, zorganizowane przez Koalicję „POLSKA WOLNA OD GMO”.
Read more

1 2 3