Międzynarodowy szczyt przeciw GMO

PROGRAM „MIĘDZYNARODOWEGO SZCZYTU PRZECIW GMO. GENY NIE SĄ NA SPRZEDAŻ. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Apel o wprowadzenie 10-letniego Moratorium na GMO“.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

DZIEŃ PIERWSZY- 16.10.2008 – KONFERENCJA Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4
8:00 Msza Św. w intencji Polski wolnej od GMO w Bazylice św. Franciszka, pl. Wszystkich Świętych 5 (zaraz obok miejsca konferencji przy tym samym placu)
[pobierz kazanie (*.pdf) (*.doc)]
9:00 Prezentacja filmu „Życie wymyka się spod kontroli”
9:30 – 9:45 Otwarcie konferencji i powitanie gości – Sir Julian Rose i Jadwiga Łopata – dyrektorzy Fundacji ICPPC
[pobierz wykład (*.pdf)]
9:45-10:00 „Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym” – prof. Magdalena Jaworska, Kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
[pobierz wykład (*.pdf)]
10:00-10:30 „Nasiona genetycznie modyfikowane (GMO). Globalne zagrożenie dla niezależności rolników” – Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Polska i Anglia
[pobierz wykład (*.pdf) (*.rtf) ]
10:30-10:45 „Zagrożenia ze strony GMO dla rolnika tradycyjnego i jego rodziny” – Edyta Jaroszewska, EKOLAND i Danuta Pilarska prezes Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka ,,serceEKOziemi”
[pobierz wykład – Danuta Pilarska (*.pdf) (*.doc)]
[pobierz wykład – Edyta Jaroszewska (*.pdf) (*.doc)]
10:45-11:00 „Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) zagrażają zdrowiu i życiu.” – dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog, Medyczne Centrum Konsumenta
[pobierz wykład (*.pdf) (*.doc)]
11:00-11:30 „Ruch przeciw GMO w Szwecji” – Daphne Thuvesson, Organizacja Szwedzkich Rodzinnych Gospodarstw, Szwecja
[pobierz wykład (*.pdf) (*.doc)]
11:30-12:00 „GMO a sytuacja prawna w Europie. Przykłady i możliwości spraw sądowych przeciw GMO w Niemczech i innych krajach UE” – Dr. iur. Christoph Palme, Institut für Naturschutz und Naturschutzrecht Tübingen, Niemcy
[pobierz wykłady (Genetic Engineering Law -*.pdf) (The Caseof Upper Austria *.pdf)]
12:00-12:30 Przerwa na piosenki i poczęstunek daniami tradycyjnymi i ekologicznymi przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówceteksty piosenek autorstwa Marianny Jończyk z Bieńkówki [tutaj *.pdf]
12:30-12:45 „Manipulacje genetyczne – nowy grzech?” – Ojciec Stanisław Jaromi, dr filozofii, franciszkanin, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)
[pobierz wykłady (*.pdf) (*.doc)]
12:45-13:00 „Czy GMO może uratować świat przed głodem?” – prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski, autor 500 publikacji, w tym książki „GMO. Obietnice i Fakty”
[pobierz wykłady (*.pdf) (*.doc)]
13:00-13:15 „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” – Jadwiga Łopata, laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), ICPPC
[pobierz wykłady (*.pdf)]
13:15-13:30 „Rodzime rośliny motylkowe jako gwarancja urodzajnego rolnictwa” – Peter Stratenwerth, Stowarzyszenie ZIARNO, Piekarnia HRUBY
[pobierz wykłady (*.pdf)]
13:30-13:45 „Samorządy wobec zagrożenia GMO” – Maria Malinowska, radna Sejmiku Małopolskiego
[pobierz wykłady (*.pdf) (*.doc)]
13:45-14:00 „Polska Wolna od GMO w świetle aktualnej sytuacji prawnej. Apel o wprowadzenie 10-letniego MORATORIUM na GMO w Polsce i całej Unii Europejskiej” – Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”
[pobierz wykłady (*.pdf)]
14:00-14:15 Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” – Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim
[pobierz wykłady (*.pdf) (*.doc)]
14:15-14:30 Podsumowanie – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Miechowie, Zakład Ekologii przy AWF w Krakowie
[pobierz wykłady (*.pdf) (*.doc)
PO KONFERENCJI O GODZ. 15:30 na Rynku Głównym (od strony Ratusza) odbyło się wydarzenie informacyjne w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy 'Europa wolna od GMO’ podczas którego zaprezentowano przedstawienie 'GENETYCZNE OSZUSTWO’
17:00 Przyjazd do Domu Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Klasztorze OO. Bernardynów
19:00 Kolacja
20:00 Okrągły stół – przedstawianie się uczestników
20:30 Rola Kościoła, wprowadzenie Ojciec Stanisław Jaromi, dr filozofii, franciszkanin, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)
DZIEŃ DRUGI- 17.10.2008 – spotkanie robocze
8:00 Śniadanie
9:00 Krótkie wprowadzenie do sytuacji związanej z GMO w różnych krajach
GMO w Holandii – Andreea Dumitriu [pobierz wykład w wersji angielskiej (*.pdf) (*.doc) ]
9:30 Społeczeństwo, a polityka wobec GMO w Środkowo-Wschodniej Europie, Sebastian Striegel, Niemcy
[pobierz wykłady (*.pdf)]
10:00 Jakie mechanizmy społeczne pozwalają na to aby GMO było w sprzedaży? Dominique Beroule, Francja
10:30 Dlaczego nie umiemy zorganizować międzynarodowej akcji? Milion podpisów pod ogólnopolskim moratorium na GMO- dyskusja prowadzona przez Jadwigę Łopatę i Juliana Rose
13:00 Jak zachować tradycyjne nasiona – projekty w różnych krajach
14:00 Podsumowanie
14:30 Obiad
Organizator: Sponsor:

Zapraszamy do zapoznania się z:

  • Filmem „Życie wymyka się spod kontroli” [tutaj]
  • Publikacją „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” [tutaj]