Symboliczny protest

Zapraszamy na symboliczny protest i konferencję prasową pt. „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Pilotażowy projekt w Małopolsce.”

Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie, 7 kwietnia (poniedziałek), początek godz. 10:00 na Rynku Głównym w Krakowie od strony Ratusza.

Scenariusz: symboliczny protest zrobimy bez słów, przy pomocy gestów, symboli i plakatów. Planujemy to osiągnąć posługując się długim kawałkiem materiału na którym będzie duży, pusty napis ‚TRADYCYJNE NASIONA – TAK!”. Każdy uczestnik wyrażając swoje poparcie wypełni ten napis rożnymi tradycyjnymi nasionami, które zbierzemy od tradycyjnych i ekologicznych rolników.

Później udzielimy informacji w sprawie planów związanych z realizacją projektu „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Pilotażowy projekt w Małopolsce.” i wsparcia pozycji Małopolski jako regionu wolnego od GMO.

KONTAKT:
Jadwiga Łopata, tel/fax: +33 8797114, e-mail: biuro@icppc.pl, www.gmo.icppc.pl,
Maria Malinowska, 0605825164

DODATKOWA NOTKA:

„Małopolska wieś jest bardzo wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa, dużo dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę. Jest to nasz skarb! Jednak nigdy wcześniej przyszłość małopolskiej wsi nie była tak bardzo zagrożona jak teraz. Z jednej strony, jak długa i szeroka ścielą się setki małych, rodzinnych gospodarstw – klucz do zachowania wysokiej jakości żywności oraz różnorodności kulturowej i biologicznej, z której Małopolska słynie. Z drugiej strony, agrobiznes i globalizacja „wyciągają ręce” po naszą ziemię chcąc ją przekształcić w uprzemysłowiony, monokulturowy model.” – mówi Jadwiga Łopata Laureat Nagrody Goldmana (tzw. Ekologiczny Nobel)

Od 2004 roku prowadzimy również kampanię „Stop dla GMO w Polsce”. Aby przeciwdziałać narastającemu lobbingowi zwolenników GMO podejmujemy wiele działań mających na celu uświadamianie konsumentów, rolników oraz samorządowców o zagrożeniach GMO. W ramach kontynuacji tej kampanii rozpoczęliśmy właśnie projekt „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO”.

„Zachowanie tradycyjnych ziaren i roślin w rodzinnych gospodarstwach rolnych jest sposobem na ochronę naszego „biologicznego skarbca” oraz zapewnienia naszego bezpieczeństwa żywieniowego. Celem projektu w ramach którego odbędzie się wyżej wspomniane wydarzenie jest wzmocnienie stanowiska tej części społeczeństwa, która nie zgadza się na wprowadzanie GMO.”- mówi Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej wsi – ICPPC.

Ostatnie badania opinii publicznej pokazały, że 76% Małopolan/Polan nie chce GMO (podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej) .

„We wrześniu 2005 Sejmik Małopolski podpisał rezolucję wyrażającą wolę utworzenia z Małopolski Strefy Wolnej od GMO. Niestety sytuacja od tego czasu znacznie się pogorszyła……” – mówi Maria Malinowska, radna Sejmiku Małopolskiego