Moratorium na GMO

Musimy zebrać milion podpisów pod poniższą „Deklaracją dla Polski i Europy wolnej od GMO”

Prosimy o wydrukowanie poniższych tabelek i zbieranie podpisów:

Wypełnione deklaracje prosimy przesyłać na adres: KOALICJA „Polska Wolna od GMO”, ul. Chłodna 48 lok. 153, 00-872 Warszawa


DEKLARACJA DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD GMO

Jasna Góra, 24 kwietnia 2008r.

My, uczestnicy spotkania modlitewnego, zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski na konferencji pt. „Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa” w pełni solidaryzujemy się z KOALICJĄ „POLSKA WOLNA OD GMO” oraz innymi polskimi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, jak również z milionami obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą Polski i Europy wolnej od GMO. Tym samym WZYWAMY Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządy pozostałych państw Unii Europejskiej i Komisję Europejską do uszanowania głosu większości swoich wyborców poprzez wstrzymanie wszelkiego importu i sprzedaży żywności i pasz z GMO oraz natychmiastowe wprowadzenie bezwzględnego zakazu upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin.

Aby to osiągnąć, żądamy wprowadzenia DZIESIĘCIOLETNIEGO MORATORIUM na wszelkie genetycznie zmodyfikowane uprawy w otwartym środowisku w całej Europie oraz na import i sprzedaż żywności i pasz z GMO. Okres ten należy przeznaczyć na dokonanie gruntownych badań laboratoryjnych w celu wykazania całkowitego bezpieczeństwa GMO. W przypadku nieuzyskania stanu całkowitej pewności naukowej, co do bezpieczeństwa GMO w pierwszych pięciu latach moratorium, drugą jego część należy wykorzystać do usunięcia skażenia biologicznego spowodowanego przez organizmy transgeniczne wcześniej uwolnione do środowiska, a moratorium przedłużyć na czas nieokreślony.

Jednocześnie domagamy się, aby fundusze społeczne przeznaczano na badania i dalszy rozwój tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, które jest gwarantem zachowania bioróżnorodności, utrzymywania urodzajności ziemi, dobrego stanu zwierząt oraz zdrowia obywateli.

Jasna Góra, 24 kwietnia 2008 roku

Uczestnicy Konferencji „Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa” zorganizowanej przez KOALICJĘ „POLSKA WOLNA OD GMO”.

https://www.polska-wolna-od-gmo.org