Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa.

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO serdecznie zaprasza na Jasną Górę 24 kwietnia (czwartek) na spotkanie modlitewne połączone z konferencją pt.

„Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa.”

Przewodniczy: Ojciec Stanisław Jaromi, Dr filozofii, franciszkanin,
Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)

PROGRAM:

11:00-12:00 Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej. Msza będzie w intencji Polski wolnej od GMO; będziemy prosić Matkę Boską o wstawiennictwo we wszystkich działaniach jakie podejmuje KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO w trosce o człowieka i przyrodę.
Po Mszy przeniesiemy się do Sali Papieskiej dla odbycia konferencji.

12:15-12:25 – Otwarcie konferencji i powitanie gości – Marek Kubara w imieniu KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO
12:25-12:45 – „Czyńcie sobie ziemię poddaną – jak etycznie zagospodarowywać Ziemię.” – Ojciec dr Jerzy Kielech, Klasztor na Jasnej Górze
12:45-13:00 – „Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym” – Prof. Magdalena Jaworska, Kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza, Kraków
13:00-13:15 – „Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) zagrażają zdrowiu i życiu.” – dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog, Medyczne Centrum Konsumenta
13:15-13:30 – „Samorządy wobec zagrożenia GMO” – Maria Malinowska – radna Sejmiku Małopolskiego

13:30-14:15 przerwa na poczęstunek daniami tradycyjnymi i ekologicznymi od rolników

14:15-14:30 – „Manipulacje genetyczne – nowy grzech?” – O. dr Stanisław Jaromi, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)
14:30-14:45 – „GMO poważny problem etyczny w historii nauki” – Prof. Stanisław Wiąckowski
14:45-15:00 – „Zagrożenia ze strony GMO dla rolnika tradycyjnego i jego rodziny” – Edyta Jaroszewska, rolnik, EKOLAND i Danuta Pilarska prezes Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka  ,,serceEKOziemi”
15.00-15:10 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – poprowadzenie Waldemar Caboń, wiceprezes KZZRE św.Franciszka „serceEKOziemi”
15:10-15:40 – „Nasiona genetycznie modyfikowane (GMO). Globalne zagrożenie dla niezależności rolników.” – Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC (z tłumaczeniem)
15:40-15:55 – „Polska Wolna od GMO wyzwania i perspektywy. Apel/list otwarty” Paweł Połanecki, niezależny ekspert KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO
15:55-16:45 – Ponowienie propozycji wprowadzenia 10 letniego MORATORIUM na GMO
w Polsce i całej Unii Europejskiej. Dyskusja. – prowadzenie Jadwiga Łopata, Laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), ICPPC i dr Marek Kryda KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO

16:45-17:00 Zakończenie/modlitwa – Ojciec Stanisław Jaromi OFMConv