Symboliczny protest w Krakowie

[singlepic=29,200,150,left] 7 kwietnia w Krakowie odbył się symboliczny protest pt. „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.”

Posługując się długim kawałkiem materiału na którym był duży, pusty napis 'TRADYCYJNE NASIONA – TAK!” uczestnicy wydarzenia wyrazili swój sprzeciw wobec prób wprowadzania do Polski upraw GMO (np. zmodyfikowanej kukurydzy MON810) wypełniając ten napis rożnymi tradycyjnymi nasionami jak: orkisz, pszenica płaskórka, żyto i owies. Ziarna pochodziły z tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw.

W ten sposób powstał piękny ( i apetyczny) napis z jasną informacją: [singlepic=34,200,150,right]

„Mamy swoje tradycyjne nasiona, sprawdzone przez pokolenia rolników, którzy je uprawiali. Nasiona, które są bardzo odporne a produkty z nich otrzymane smaczne i zdrowe. Nie chcemy nasion i roślin zmodyfikowanych genetycznie. Nie chcemy GMO! Żądamy zakazu na MON810!”

Zachowanie tradycyjnych ziaren i roślin w rodzinnych gospodarstwach rolnych jest sposobem na ochronę naszego „biologicznego skarbca” oraz zapewnienia naszego bezpieczeństwa żywieniowego. Nie możemy pozwolić aby nasze rolnictwo było zależne od ponadnarodowych korporacji, których jedynym celem jest osiąganie jak największych zysków bez względu na koszty środowiska naturalnego i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Dodatkowe informacje
[singlepic=31,200,150,left]Małopolska/Polska wieś jest bardzo wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa, dużo dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę. Jest to nasz skarb! Jednak nigdy wcześniej przyszłość małopolskiej/polskiej wsi nie była tak bardzo zagrożona jak teraz. Z jednej strony, jak długa i szeroka ścielą się setki małych, rodzinnych gospodarstw – klucz do zachowania wysokiej jakości żywności oraz różnorodności kulturowej i biologicznej, z której Małopolska/Polska słynie. Z drugiej strony, agrobiznes i globalizacja „wyciągają ręce” po naszą ziemię chcąc ją przekształcić w uprzemysłowiony, monokulturowy model.

Od 2004 roku prowadzimy kampanię „Stop dla GMO w Polsce”. (www.gmo.icppc.pl ) Aby przeciwdziałać narastającemu lobbingowi zwolenników GMO podejmujemy wiele działań mających na celu uświadamianie konsumentów, rolników oraz samorządowców o zagrożeniach GMO. W ramach kontynuacji tej kampanii rozpoczęliśmy właśnie projekt „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Pilotażowy projekt w Małopolsce.”

Ostatnie badania opinii publicznej pokazały, że 76% Małopolan/Polan nie chce GMO (podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej) . Sejmik Małopolski (podobnie jak sejmiki pozostałych województw oraz ponad 170 regionów w innych krajach UE) podpisał rezolucję wyrażającą wolę utworzenia z Małopolski Strefy Wolnej od GMO. Mimo to Rząd RP chce otworzyć Polske na GMO. Nie możemy na to pozwolić!

Jadwiga Łopata Laureat Nagrody Goldmana (tzw. Ekologiczny Nobel) i Sir Julian Rose, prezes

============
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO reprezentuje ponad 180 organizacji i specjalistów www.polska-wolna-od-gmo.org

[album=01,extend] [imagebrowser=8] [slideshow=8,100,100]