Dorota Niedziela

Od: Biuro Dorota Niedziela 
Do: biuro@icppc.pl
Data: 10 sierpnia 2017, 10:48:46
Temat: GMO

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź poseł Doroty Niedzieli.

z poważaniem
Małgorzata Kotapka
Dyrektor Biura

Paweł Szramka

Od: Pawel Szramka 
Do: „Fundacja ICPPC
Data: 11 sierpnia 2017, 10:16:27
Temat: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Na wszystkie pytania tak poza ostatnim, nie zagłosuję za tą ustawą
Pozdrawiam
Paweł Szramka

Józef Brynkus

Data: 3 lipca 2017, 17:49:25
Temat: stanowisko w sprawie GMO

PYTANIA:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
TAK – popieram, sprawa jest prosta – żywność bez GMO to żywność zdrowa i bezpieczna, a także brak zagrożenia dla środowiska

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
TAK – popieram, gdyż tylko w ten sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się żywności skażonej GMO

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”

Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko?

– będę głosował przeciw tej ustawie i tym zapisom, bo one nie gwarantują zabezpieczenia Polski przed GMO.

Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi?
b) Czy jest Pan gotowy wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
– tak, wezmę

Z poważaniem
Józef Brynkus

Andrzej Maciejewski

Data: 27 czerwca 2017, 14:47:16
Temat: Ankieta GMO

Szanowna Pani,
W imieniu Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję skan wypełnionej i podpisanej przez pana posła ankiety dotyczącej GMO.
Z poważaniem

Dorota Miładowska
Dyrektor biura poselskiego
posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego

 

1 2