Ministrowie unijni uzgadniają zaostrzenie kontroli GM

**Zwiększenie decentralizacji w podejmowaniu decyzji **Ograniczenie władzy EFSA

4 grudnia na spotkaniu ministrów środowiska Unii Europejskiej, kraje członkowskie przesłały wyraźną wiadomość do Komisji Europejskiej i do instytucji doradzającej Komisji – EFSA (European Food and Safety Administration – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), że musi nastąpić radykalna poprawa w sposobie oceny ryzyka, na jakie GMO naraża zdrowie i środowisko.
Uzgodnione oświadczenie zawiera mi. następujące kryteria:

1. Ustanawia zasadę ostrożności jako zasadę przewodnią w ocenie GMO. Takie postawienie sprawy było niewątpliwie wymagane przez kraje, które dostrzegły stopniowe zastępowanie zasady ostrożności przez zasadę „anty-ostrożności”.

2. Zaostrzenie oceny wpływu GMO na środowisko oraz zaostrzenie wymogów kontroli.

3. Większy nacisk na konsekwencje użycia herbicydów i herbicydo-opornych odmian GM. (zgodnie z ostatnimi obostrzeniami w obrębie UE w kwestii użycia chemii rolniczej) Co ważniejsze, ministrowie powiedzieli, że uprawy modyfikowane w kierunku wytwarzania pestycydów powinny być traktowane (w ocenie i w procesie zatwierdzania) w ten sam sposób, co pestycydy chemiczne.

4. Docenianie niezależnych naukowców, organizacji naukowych i pozarządowych w procesie oceny GMO. Ważną rolę przypisano organizacjom powiązanym ze sprawami ekologii. (po raz pierwszy!)

5. W procesie oceny i dopuszczania GMO należy rozważać efekty socjo-ekonomiczne wynikające z upraw i wprowadzenia do obrotu. (po raz pierwszy!)

6. Ministrowie domagają się rozległej reformy tajnego i korupcyjnego procesu oceny jakim obecnie posługuje się EFSA. Kraje członkowskie i Komisja muszą od tej pory zagwarantować, że prowadzą systematyczne i niezależne badania na temat potencjalnego ryzyka związanego z wprowadzaniem do obrotu i uprawami GMO. Społeczność i kraje członkowskie powinny zabezpieczyć do tych badań niezbędne środki. Niezależni badacze muszą uzyskać dostęp do wszystkich istotnych dokumentów, z poszanowaniem prawa własności intelektualnej. Wreszcie, kraje członkowskie i Komisja, muszą zbierać i wymieniać między sobą informacje o tych badaniach. (po raz pierwszy!)

14. Ostatecznie regiony i lokalne społeczności będą odtąd miały prawo zadeklarowania stref wolnych od GMO (Strefy wolne od GMO).

Te kryteria, które Komisja i EFSA będą musiały teraz zaakceptować, stanowią dobry krok w kierunku ochrony środowiska i zdrowia konsumentów. W świetle najnowszych badań, które wskazują na to jak bardzo szkodliwa jest konsumpcja żywności zawierającej GM, zbrodnią byłoby, gdyby ministrowie nic nie zrobili w tej sprawie. Kryteria teraz wprowadzane reprezentują istotny głos o nieufności wobec EFSA. Mamy nadzieję, że to pierwsze kroki w kierunku ponownego wprowadzenia moratorium na GMO w UE.

Będziemy musieli pilnować aby słowa tego dokumentu nie były źle interpretowane lub nie przestrzegane

źródło: nota prasowa –  GM Free Cymru, 5 grudnia 2008

Czytaj całość w jezyku angielskim i wstępne tłumaczenie [tutaj]