Ministrowie unijni uzgadniają zaostrzenie kontroli GM

**Zwiększenie decentralizacji w podejmowaniu decyzji **Ograniczenie władzy EFSA

4 grudnia na spotkaniu ministrów środowiska Unii Europejskiej, kraje członkowskie przesłały wyraźną wiadomość do Komisji Europejskiej i do instytucji doradzającej Komisji – EFSA (European Food and Safety Administration – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), że musi nastąpić radykalna poprawa w sposobie oceny ryzyka, na jakie GMO naraża zdrowie i środowisko. Read more

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158

w sprawie niezgodności przepisów prawa polskiego z prawem unijnym w obszarze produktów genetycznie modyfikowanych

Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2007 r., znak: SPS-023-158/07, zawierające interpelację Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą kilku zagadnień z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przedkładam następujące wyjaśnienia oraz informacje odnoszące się do problematyki zawartej w pytaniach Pana Posła.
Read more

Listy Janusza Wojciechowskiego -dotyczące GMO w Polsce

Listy Janusza Wojciechowskiego – Posła Parlamentu Europejskiego dotyczące GMO w Polsce

  1. GMO nie szkodzi? Azbest też nie szkodził!.
  2. List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją o zamiarze wycofania się Rządu z zakazu importu pasz GMO. (17 stycznia 2008)
  3. List do Ministra Środowiska w sprawie nielegalnej upraw GMO na terenie RP (9 stycznia.2008)
  4. List do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie ferm wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej (3 stycznia 2008)
  5. List do Pani Jadwigi Łopaty w sprawie popracie koalicji „Polska wolna od GMO”
  6. List do Profesora Macieja Nowickiego – Ministra Środowiska w sprawie plantacji kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej (27 listopada 2007)
    • odpowiedź Ministra Środowiska (8 stycznia 2008) [*pdf]
  7. List do Jacka Jezierskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontrol z prośbą o przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Read more