Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca rolnictwa i biotechnologii

Informacja prasowa ICPPC z dnia 8 stycznia 2007 [zobacz]

List w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej rolnictwa i biotechnologii [*pdf] 

Dotyczy: „PROJEKTU REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie biotechnologii: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie (2006/2059(INI))”. [*.pdf]

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Biorąc po uwagę, że obowiązkiem Posła do Europejskiego Parlamentu jest reprezentować głos swoich wyborców piszemy do Pani/Pana z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.

Pytania te są umieszczone na różnych stronach internetowych i z przyjemnością umieścimy tam również Pani/Pana odpowiedzi. W ten sposób szersze grono wyborców będzie miało szansę zapoznać się z Pani/Pana stanowiskiem.

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Z poważaniem, Julian Rose i Jadwiga Lopata
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
34-146 Stryszów 156, Poland

 1. Ilu Pani/Pana wyborców prosiło o poparcie dla większego udziału GMO w europejskim rolnictwie i żywności?
 2. Z jakiego powodu decyzje w sprawach GMO bazujące na opinii naukowców lepiej zaspokoją potrzeby mieszkańców Unii Europejskiej niż decyzje bazujące na opinii publicznej?
 3. Jakie niezależne analizy czytała Pani/czytał Pan:
  a) pokazujące, że Europejskie kryteria konkurencyjności zostaną lepiej spełnione po wprowadzeniu GMO?
  b) biorące pod uwagę krótko i długo terminowe konsekwencje wprowadzenia GMO na uprawy, środowisko i zdrowie ?
 4. Czy popiera Pani/ Pan ideę tzw. „współistnienia” upraw GM i upraw bez GMO
 5. Jaki przykład ma Pani/ Pan że genetycznie zmodyfikowane organizmy nie zanieczyszczą innych upraw/roślin w okolicy w której są/będą uprawiane?
 6. Co Pani/Pan radzi rolnikom, których uprawy zostaną zanieczyszczone przez GMO?
 7. Czy poprze Pani/ Pan odrzucenie ” PROJEKTU REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie biotechnologii: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie (2006/2059(INI))” podczas głosowania?
 8. Czy popiera Pani/Pan ideę wprowadzenia dziesięcioletniego Moratorium na GMO?
 9. Czy jest Pani/Pan gotowy wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?

Przykładowy list do polskich eurposłów:

Lista polskich posłów do Parlamentu Europejskiego

https://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=PL&language=PL

adresy e-mailowe Polskich Posłow