Raport Virrankoskiego – nowa wersja

Kolejna odsłona raportu Virrankoskiego,  który i jeszcze próbuje w kończącej się kadencji ułatwić działalność korporacjom.  [czytaj dokument]

Szanowna Pani Anno,

Po ponownym przeczytaniu raportu  Virrankoskiego wnioskujemy aby Pan Poseł podobnie jak poprzednim razem opowiedział się za odrzuceniem całego dokumentu, który jest jedynie szeroką, jednostronną promocją genetycznej inżynierii i interesu ponadnarodowych korporacji. W związku z tym bardzo proszę o przekazanie poniższego listu Panu Posłowi. Proszę również o bieżące informacje jakie są dalsze losy tego dokumentu, kiedy będzie głosowanie abyśmy mieli czas na poinformowanie wyborców jakie stanowisko w sprawie tego raportu oraz generalnie GMO zajmują europosłowie. Będzie to oczywiście miało duży wpływ podczas nadchodzących wyborów.

Bardzo prosimy również o poparcie dla inicjatywy KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO w sprawie listu do RPO o czym pisaliśmy już kilka razy.

Pozdrawiam, Jadwiga Łopata i Julian Rose
================================================

Pan Poseł Janusz Wojciechowski
Dotyczy wniosku projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie biotechnologii: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie. (2006/2059 (INI))
Szanowny Panie Pośle,
Jak Pan wie zdecydowana większość Polaków, podobnie jak i pozostałych mieszkańców Unii, nie chce GMO.
Wszystkie województwa w Polsce zadeklarowały się jako Strefy Wolne od GMO, dołączając do innych regionów europejskich wolnych od GMO (obecnie 174 regiony typu naszych województw i 4500 mniejszych, typu powiaty, gminy i wioski).
Rząd RP poprzez ustawę o nasiennictwie wprowadził w 2006 roku całkowity zakaz uprawy i sprzedaży nasion i roślin GM. Zakazy upraw roślin GM wprowadziły również inne kraje.
Aktywna postawa mieszkańców Unii i niektórych rządów wymaga zdecydowanego wsparcia z Pana strony! Próby wymuszenia na społeczeństwach akceptacji żywności GM są niedemokratyczne i stawiają interesy wielkich, ponadnarodowych korporacji przed ochroną naszego zdrowia, naturalnej i kulturowej bioróżnorodności oraz lokalnej ekonomii.
Większość propozycji zawartych w dokumencie ‚Biotechnologia: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie. (2006/2059 (INI))’ jest jedynie szeroką, jednostronną promocją genetycznej inżynierii i interesów ponadnarodowych korporacji. Autor próbuje wprowadzić niesprawdzoną, znajdującą się na poziomie prób i potencjalnie niebezpieczną technologię, jako sposób na wszelkie trudności i kłopoty. Dokument ten nie zawiera wyników niezależnych badań, nie przedstawia problemów z jakimi borykają się rolnicy stosujący nasiona GM.
Dokument ten ignoruje również decyzje podjęte 4 grudnia 2008 na spotkaniu ministrów środowiska Unii Europejskiej. Uzgodnione tam oświadczenie zawiera mi. następujące kryteria:
1. Ustanawia zasadę ostrożności jako zasadę przewodnią w ocenie GMO. Takie postawienie sprawy było niewątpliwie wymagane przez kraje, które dostrzegły stopniowe zastępowanie zasady ostrożności przez zasadę „anty-ostrożności”.
2. Docenianie niezależnych naukowców, organizacji naukowych i pozarządowych w procesie oceny GMO. Ważną rolę przypisano organizacjom powiązanym ze sprawami ekologii.
3. W procesie oceny i dopuszczania GMO należy rozważać efekty socjo-ekonomiczne wynikające z upraw i wprowadzenia do obrotu.
Szanowny Panie Pośle,
W naszej opinii, w dokument ‚Biotechnologia: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie. (2006/2059 (INI))’ w obecnej formie NIE JEST WART DEBATY I POWINIEN BYĆ ODRZUCONY W CAŁOŚCI!
Dlatego apelujemy do Pana o przedstawienie takiego stanowiska innym europosłom i o głosowanie za jego odrzuceniem!
Prosimy również o napisanie swojej propozycji stanowiska dla EP w sprawie GMO na rzecz wprowadzenia całkowitego zakazu tych upraw w Europie.
Uprzejmie prosimy o odpowiedź w tej sprawie.
Z poważaniem,
Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl  www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl