Wysłuchanie publiczne prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr 18) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 26)  z dnia 18 kwietnia 2012 r w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176). [tutaj]