Wielka wyprzedaż polskich nasion

Dnia 30 czerwca odbyła się symboliczna akcja pt. „P$L – Partia Sprzedająca Ludowców?”

DLACZEGO?
Rząd PO-PSL chce wprowadzić GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) tylnymi drzwiami ustawą o nasiennictwie! PSL zamiast bronić interesu półtora miliona rodzinnych tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw twierdzi, że nowy projekt ustawy o nasiennictwie został starannie przygotowany.

Tymczasem zawiera on bardzo nieprecyzyjne regulacje w sprawie nasion i roślin GMO, co zostanie wykorzystane jako kolejna furtka prawna przez tych, którym zależy, aby w Polsce uprawiać GMO.

Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie wykreślono kluczowy zapis w brzmieniu : „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” Oznacza to umożliwienie upraw GMO, co w konsekwencji doprowadzi do natychmiastowego i nieodwracalnego skażenia upraw tradycyjnych i ekologicznych.

W ciągu zaledwie kilku dni ponad 150 organizacji/instytucji reprezentujących tysiące wyborców poparło „APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie” www.alert-box.pl Olbrzymie zaangażowanie wielu osób i instytucji w sprawie odrzucenia nowego projektu ustawy o nasiennictwie jeszcze raz dowodzi, że POLACY NIE CHCĄ GMO.

Sposób w jaki próbuje się przeforsować tę ustawę jest kolejnym drastycznym przykładem braku poszanowania woli większości obywateli.

APELUJEMY DO WSZYSTKICH POLITYKÓW O GŁOSOWANIE ZA ODRZUCENIEM TEGO PROJEKTU W CAŁOŚCI.

A do posłów z PSL mamy dodatkowe pytania: czy są gotowi wziąć odpowiedzialność za zanieczyszczenie przez GMO polskiej wsi? Czy chcą doprowadzić do upadku półtora miliona rodzinnych, tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw; do tragedii rolników, z których wielu oddało na nich głos?

Od Rządu RP domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora wzorem innych krajów (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).

Treść APELU dostępna jest na stronie https://alert-box.org/petycja/ .

ORGANIZATORZY: KOALICJA Polska Wolna od GMO