KORPORACJE PRZEJMUJĄ KONTROLĘ NAD REPRODUKCJĄ NASION DLA ROLNIKÓW

5 października został przyznany w Europie patent na wzbudzającą kontrowersję „technologię Terminatora”. Terminator oznacza (…), że nasiona zrodzone w tych uprawach nie będą kiełkować. Podobny patent przyznano 11 października w Kanadzie. Chociaż korporacje produkujące GMO-sy twierdzą, że wprowadzenie takiego rozwiązania zapobiegnie dzikiemu rozsiewowi transgenicznych ziaren, to przedstawiciel Greenpeace uważa inaczej. 'GMO nie może być kontrolowane przez technologię Terminator; wręcz przeciwnie, rolnicy znajdą w swoich uprawach ziarna skażone nasionami z technologii Terminator. To jest realne zagrożenie dla około 80 proc. rolników na całym świecie, którzy obecnie zachowują swoje nasiona do dalszych upraw.” – mówi Lucy Sharrat z Greenpeace.
https://www.gmwatch.org/

Źródło:
WEEKLY WATCH numer 148, Claire Robinson, editor claire@gmwatch.org
www.gmwatch.org / www.lobbywatch.org 25.10 2005