Apel do Prezydenta

Szanowni Państwo,
CORAZ WIĘKSZE POPARCIE DLA GMO ŚWIADCZY O TYM, ŻE TEN RZĄD NAJWYRAŹNIEJ WOLI WSPIERAĆ PONADNARODOWE KORPORACJE NIŻ POLAKÓW.
W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY O MOBILIZACJĘ I POMOC W OBRONIE POLSKI PRZED GMO. W pierwszej kolejności prosimy o WYSŁANIE LISTU DO PREZYDENTA (z kopią do nas) oraz nagłośnienie tej akcji. Poniżej szczegóły.

Z poważaniem,
Jadwiga Łopata i Julian Rose

ALARM!!!

W związku z przegłosowaniem przez Senat, pod osłoną nocy z 10/11 lipca 2008 r rządowych zmian do ustawy paszowej, co równoznaczne jest przyzwoleniem na dalsze stosowanie szkodliwych komponentów GMO w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej,w trosce o zdrowie Polaków oraz dla zapewnienia właściwej ochrony interesów rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących ostoję i trzon tradycji, kultury oraz tożsamości Narodu Polskiego,

Koalicja Polska Wolna od GMO wystosowała do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego apel o skorzystanie z prawa veta i zablokowanie wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

PROSIMY O WSPARCIE NASZEJ AKCJE I WYSYŁANIE PODOBNYCH LISTÓW DO PREZYDENTA:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl
fax. (22) 695-22-38

Tekst naszego apelu z uzasadnieniem dostępny na
https://icppc.pl/gmo/list_do_prezydenta_o_veto.pdf

Koalicja Polska Wolna od GMO, Komisja Sterująca

KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO”
ul. Chłodna 48/ 153
00-872 Warszawa
tel. 22 654 45 93 fax 22 654 45 92
www.polska-wolna-od-gmo.org