Koalicja Polska Wolna od GMO popiera weto Prezydenta

Koalicja Polska Wolna od GMO jest przeciwna wydłużeniu do końca 2012 roku wprowadzania na rynek pasz zawierających genetycznie modyfikowane organizmy (GMO). – Zwrócimy się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie ustawy w przypadku jej uchwalenia przez Sejm – poinformował przedstawiciel Koalicji Paweł Połanecki, na konferencji prasowej. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o paszach, która zakłada możliwość  stosowania w Polsce do końca 2012 roku pasz GMO. Obecnie  obowiązuje czasowa możliwość stosowania tych pasz. Termin mija 12 sierpnia 2008 r. Bez  zmiany przepisów, rolnicy nie mogliby karmić zwierząt paszami z dodatkiem GMO.

Zdaniem Koalicji skala podwyżek cen żywności zapowiadanych przez lobby paszowe, w przypadku konieczności przestawienia się na pasze konwencjonalne, to swoisty szantaż i nacisk wywierany na instytucje rządowe za politykę żywnościową kraju.

– Istnieją obawy, że powody podwyżek mogą być inne, czysto spekulacyjne, inicjowane przez dystrybutorów pasz powiązanych ze światowymi koncernami  biotechnologicznymi – podkreślają. Importerzy i dystrybutorzy pasz GMO, w wyznaczonym przez ustawę dwuletnim terminie nie zrobili nic, aby dostosować się do wymogów prawa. Dlatego – zdaniem Koalicji – nie ma żadnej gwarancji, że w przyszłości będzie inaczej. Nie można mieć złudzeń, że dodatkowe lata zostaną przez nich wykorzystane na dostosowanie i eliminację GMO z obrotu.

Koalicja domaga się od rządu natychmiastowych działań w celu zdemonopolizowania rynku paszowego w Polsce. – W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą od importu 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej. Poprzez prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa zostały całkowicie pozbawione kontroli nad prawidłowością jego działania – uważa Koalicja.

Opinie dotyczące szkodliwości GMO są podzielone. Biotechnolodzy twierdzą, że skoro nie ma naukowych dowodów szkodliwości takich organizmów dla człowieka nie należy wprowadzać zakazu ich stosowania. Natomiast eksperci Koalicji podkreślają, że obecna generacja roślin GMO niesie za sobą poważne ryzyko zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt. Procedury dopuszczenia do obrotu żywności i roślin GMO na terenie Unii Europejskiej nie gwarantują wykrycia istotnych zagrożeń dla ludzi. Dotychczas, żadna decyzja zatwierdzająca poszczególne rośliny GMO w Europie nie została podjęta większością głosów Komitetu Ministrów Rolnictwa krajów członkowskich – przypominają przedstawiciele Koalicji.

Koalicja Polska Wolna od GMO reprezentuje ponad 100 organizacji pozarządowych, naukowców i rolników.
www.polska-wolna-od-gmo.org