ALARM

Szanowni Państwo,

Wspólnymi siłami w 2006 roku 'spowodowaliśmy’ że ustawa o paszach wprowadzała od lipca 2008 zakaz używania pasz zawierających składniki GMO. Niestety w tym roku lobby proGMO 'spowodowało’, że Sejm RP wprowadził zmiany do ustawy wydłużające okres stosowania pasz zawierających GMO aż do roku 2012. Jest szansa, że Senat RP odrzuci sejmową propozycję. Musimy jednak zmobilizować się i przypomnieć senatorom, że są reprezentantami społeczeństwa, które w przeważającej większości nie zgadza się na GMO.

Poniżej przesyłamy list, który jako Fundacja wysłaliśmy do senatorów. Możecie Państwo z niego skorzystać lub użyć własnego. Wszystkie kontakty do senatorów można znaleźć na <https://www.senat.gov.pl/k7/senat/biura/lis-biur.htm>

Dla ułatwienia wysyłki e-maili do senatorów prosimy

1.utworzyć nową wiadomość

2.skopiować razem wszystkie poniższe adresy i wkleić wszystkie do pola „Do:” otwartej wiadomości e-mail

3. napisać własny list lub skopiować nasz poniższy

4. nie zapomnieć o swoim podpisie

******ADRESY DO SKOPIOWANIA*************

a@szewinski.senat.pl ; adw@zbigniewcichon.pl ; antoni@motyczka.pl ; biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl ; biuro@abgarowicz.info ; biuro@antonipiechniczek.pl ; biuro@b-borusewicz.pl ; biuro@biurosenatorskie.pl ; biuro@blaszczyk.senat.pl ; biuro@chroscikowski.senat.pl ; biuro@dobkowski.senat.pl ; biuro@glowski.pl ; biuro@grzegorzbanas.pl ; biuro@grzegorzczelej.pl ; biuro@iwan.senat.pl ; biuro@kazimierzkleina.pl ; biuro@korfanty.pl ; biuro@kowalski.senat.pl ; biuro@kraska.home.pl ; biuro@krystynabochenek.pl ; biuro@leonkieres.pl ; biuro@maciejklima.pl ; biuro@marek-konopka.pl ; biuro@mazurkiewiczandrzej.com ; biuro@mieczyslawaugustyn.pl ; biuro@okla-senat.pl ; biuro@ortyl.senat.pl ; biuro@piotrwach.org.pl ; biuro@rachon.senat.pl ; biuro@rafalmuchacki.pl ; biuro@ryszardgorecki.pl ; biuro@skorupa.senat.pl ; biuro@skurkiewicz.pl ; biuro@stanislawgogacz.pl ; biuro@trzcinski.senat.pl ; biuro@wittbrodt.pl ; biuro@zaremba.org.pl ; biuro@zientarski.pl ; biuro_wss@wp.pl ; biurosen1@wp.pl ; biurosenatorskie-elblag@wp.pl ; borusewicz@nw.senat.gov.pl ; ewittbro@sunrise.pg.gda.pl ; hmw@wozniak.senat.pl ; info@fpon.com.pl ; jan_dobrzynski@wp.pl ; jaroslaw@duda.org.pl ; jurcewicz@neostrada.pl ; kaleta.piotr@poczta.fm ; kiklublin@poczta.onet.pl ; kontakt@janolech.pl ; krzysztof@piesiewicz.pl ; marek@rocki.pl ; roman@ludwiczuk.pl ; rulewski@janrulewski.pl ; ryszard@knosala.com ; s.karczewski@wp.pl ; sejmik@hmw-wozniak.pl ; sekretariat@panczyk.senat.pl ; senat_os@wp.pl ; senator.krajczy@interia.pl ; senator@bergierjozef.pl ; senator@bisztyga.pl ; senator@eryksmulewicz.pl ; senator@grzegorzbanas.pl ; senator@kwiatkowski.lodz.pl ; senator@malgorzataadamczak.pl ; senator@trzcinski.senat.pl ; szajac@wp.pl ; tomasz.misiak@platforma.org ; w.skurkiewicz@wp.pl ; wach@po.opole.pl ; wladyslaw@sidorowicz.org ; z.szaleniec@wp.pl ; zbigniewmeres@o2.pl ; ziolkowski@nw.senat.gov.pl

******************

*** TREŚĆ LISTU*****

Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze,

Zwracamy się do Pana z prośbą o poważne potraktowanie naszego listu i przemyślenie zawartych w nim uwag przed głosowaniem nad nowym projektem ustawy o paszach.

Projekt ten zrobiony pod naciskiem lobby proGMO, skandalicznie NARUSZA KONSTYTUCJĘ RP i jest ZAGROŻENIEM dla naszego BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO.

1. W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą od importu 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej. W wyniku niekontrolowanej prywatyzacji sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym Narodu. Skala podwyżek cen żywności zapowiadanych przez lobby paszowe, w przypadku konieczności przestawienia się na pasze konwencjonalne to swoisty szantaż i nacisk wywierany na instytucje rządowe odpowiedzialne za politykę żywnościową naszego kraju. Nie możemy się na to zgodzić! Należy natychmiast zadbać o uniezależnienie Polski od importowanych pasz i wprowadzić instrumenty popierające produkcję naszych, tradycyjnych pasz.

2.Przy podejmowaniu decyzji o konieczności wprowadzenia zmian do ustawy, posługiwano się argumentacją zawartą w materiałach sporządzonych na zlecenie Izby Zbożowo Paszowej, Związku Producentów Pasz oraz Rady Gospodarki Żywnościowej, opracowanymi przez naukowców i ekspertów związanych z lobby firm biotechnologicznych żywotnie zainteresowanych rozpowszechnianiem technologii transgenicznych w polskim rolnictwie.

3. Obecna generacja roślin genetycznie modyfikowanych niesie za sobą poważne ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Potwierdzenia faktów zaistnienia groźnych objawów chorobowych wśród zwierząt karmionych paszami GMO, oraz udokumentowana badaniami obecność potencjalnie szkodliwych odcinków rekombinowanego DNA w przewodzie pokarmowym ludzi spożywających żywność genetycznie modyfikowaną – są tego ewidentnymi dowodami. Na skutek braku ustawowej ochrony, społeczeństwo polskie poddawane jest bezwiednie eksperymentowi poprzez niekontrolowany import i powszechne stosowanie paszy, żywności oraz dodatków spożywczych zawierających GMO. Stanowi to drastyczne naruszenie art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poddało pod głosowanie projekt zmian do tej ustawy, w ogóle nie uzgadniając go z właściwymi komisjami zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke w odpowiedzi na pytanie Pani Poseł Nowak, „…czy rządowi jest znany raport genetyków, którzy zajmowali się sprawami i pestycydów, i oddziaływania na zdrowie zwierząt i ludzi GMO…” pisze: „…Chcę powiedzieć, że te wszystkie kwestie, o które pytała Pani poseł, są bardziej w kompetencjach i w gestii Ministra Zdrowia. Minister Rolnictwa nie zna natomiast tego raportu…”

To szczyt arogancji i ignorowania zdecydowanej większości Polaków/wyborców, którzy nie chcą GMO! Od samego początku powstania tego rządu Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicja 'Polska Wolna od GMO’ wysyłają systematycznie do ministerstw, do posłów i senatorów informacje nt. zagrożeń GMO. Nikt też nie wspomniał o tym, że wszystkie sejmiki wojewódzkie w Polsce stanowczo sprzeciwiły się stosowania GMO na swoich terenach. Zignorowano również interes większości polskich rolników, właścicieli drobnych gospodarstw rolnych oczekujących pomocy Państwa w wysiłkach podejmowanych przez nich na rzecz rozwoju produkcji zdrowej, jakościowej żywności wykluczającej stosowanie GMO.

Apelujemy zatem do Państwa, Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, o głosowanie przeciw nowemu projektowi ustawy o paszach lub wprowadzeniu do niego takich poprawek, które będą wyraźnie wspierały produkcje pasz bez GMO i zmuszą producentów pasz do wycofania pasz z GMO.

Nasze stanowisko zostało poparte przez setki organizacji i tysiące osób prywatnych, które podpisały listy otwarte o całkowity zakaz/moratorium na GMO w Polsce i Europie.

Z poważaniem,

twój PODPIS!!!!

*********