Konferencja i protest

ZAPROSZENIE – PROTEST i KONFERENCJA

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” zaprasza na konferencję prasową pt. „POLSKA TRZYMA KLUCZE DO EUROPY WOLNEJ OD GMO. Nowa ustawa o GMO i co dalej? Naukowcy dla Polski wolnej od GMO”.

MIEJSCE: Centrum Prasowe FOKSAL, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, Data: 5 czerwca godz. 10:30

!!!PRZED KONFERENCJĄ odbędzie się SYMBOLICZNY PROTEST pt. 'ŚMIERĆ TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA’ . początek godz. 9:00 przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa. Okazja do robienia zdjęć!!!

Podczas konferencji będziemy również wręczać znaki 'STREFA WOLNA OD GMO’. Znaki takie otrzymują gospodarze, którzy zadeklarowali swoje gospodarstwa strefami wolnymi od GMO.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:30 – 11:00
„Dlaczego Polska musi zakazać GMO ?” – prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
„Jak uratować wysokie walory polskich obszarów wiejskich i produkowanej tam żywności?” – dr hab. Ewa Rembiałkowska, prof. SGGW, kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
„GMO zagrożeniem dla rolnictwa i środowiska” – prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko
„Brak obowiązującego oznakowania żywności z GMO, czyli jesz GMO obywatelu” – Leszek Sobczyński, KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO, Mazowiecki Koordynator Koalicji

11:00 – 11:30
„Rola korporacji i bierność naszego rządu” – Krystyna Zając, radna i nauczycielka „POLSKA TRZYMA KLUCZE DO EUROPY WOLNEJ OD GMO – Sir Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
„POGRZEB ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO i TRADYCYJNEGO z WYROKU ŚMIERCI od RZĄDU RP – Danuta Pilarska, rolnik ekologiczny (nominowany członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i RW, Prezes Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,  Przewodnicząca Zarządu Głównego ,,Ekoland”

11:30 – 11:45 Wręczenie znaków 'STREFA WOLNA OD GMO” – wprowadzenie Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), CZŁOWIEK ROKU 2008

11:45-12:30 pytania i odpowiedzi

OSOBY KONTAKTOWE: Jadwiga Łopata 033 8797114, Danuta Pilarska 668527624

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU!