Biała księga GMO

„Biała księga GMO” jest zbiorem opublikowanych wyników wieloletnich badań nad uprawami roślin genetycznie modyfikowanych, w szczególności kukurydzy MON 810. Zawiera również dokumenty, na podstawie których kraje członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły zakaz obrotu genetycznie modyfikowaną kukurydzą na swoich terytoriach. Greenpeace przekazał te dokumenty polskiemu rządowi (w czerwcu 2009) apelując o wprowadzenie natychmiastowego zakazu upraw i handlu MON 810 na terytorium Rzeczypospolitej. Więcej https://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/biala-ksiega-gmo