Przewodnicząca EFSA ustępuję z powodu konfliktu interesów

Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zażądał rezygnacji Diána Bánáti z zarządu z powodu łączenia tej funkcji z pozycją w zarządzie International Life Sciences Institute Europe – organizacji zajmującej się badaniami nad żywnością. Diána Bánáti ma zostać dyrektorem wykonawczym i naukowym ILSI. Sprawa Bánáti jest w centrum zainteresowania od 2010 kiedy zostało ujawnione, że w czasie urzędowania w zarządzie EFSA miała nieujawnione stanowisko w zarządzie ILSI. José Bové francuski eurodeputowany zażądał jej rezygnacji z EFSA podkreślając, jej pozycja w ILSI jest w konflikcie interesów z misją EFSA , której celem jest zatwierdzanie żywności w UE włączają w to genetycznie zmodyfikowane organizmy.

 

źródło; https://www.europeanvoice.com/article/2012/may/efsa-chair-resigns-over-conflict-of-interest/74290.aspx