Życie wymyka sie spod kontroli

„Życie wymyka się spod kontroli”

Bertram Vehaag i Gabriele Kröber, © DENKmal-Films & Haifish Films, 2004

Życie wymyka się spod kontroliŻycie wymyka się spod kontroli
Film, cieszący się wielkim powodzeniem w wielu krajach, przedstawia zagrożenia dla konsumentów, rolników i środowiska naturalnego wynikające z wprowadzenia GMO (GMO-Genetycznie Modyfikowane Organizmy). Więcej o filmie na film.icppc.pl Jeżeli nie chcesz GMO w Polsce napisz do Ministrów https://gmo.icppc.pl/index.php?id=284...

Film, cieszący się wielkim powodzeniem w wielu krajach, przedstawia zagrożenia dla konsumentów, rolników i środowiska naturalnego wynikające z wprowadzenia GMO (GMO-Genetycznie Modyfikowane Organizmy).

…Przerażające jest obserwowanie, jak niektórzy naukowcy i firmy zajmując się w genetyczną inżynierią – bez jakichkolwiek demokratycznych uzgodnień – próbują zmieniać cechy genetyczne wszystkich żywych istot, które tak bardzo kochamy. Te zmiany są stałe, zrobione w taki sposób, że nie będzie już od tego odwrotu! Wierzę, że jedyne, co można zrobić, to walczyć z tym…- Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

Informacje na temat zorganizowania prezentacji filmu: ICPPC , 34-146 Stryszów 156, tel./fax. 33 8797114 e-mail: biuro@icppc.pl

Film można nabyć na DVD (koszt 10 zł; koszt ten jest spowodowany tym, że musimy płacić prawa autorskie za każdą kopię) prosimy o kontakt: biuro@icppc.pl lub 33 8797 114

CYTATY Z FILMU:

Terje Traavik (naukowiec, Norwegia)

Bardzo się staramy, aby każdy zrozumiał, że skażenie genetyczne to coś zupełnie innego niż skażenia chemiczne, które przez własną głupotę rozpowszechniamy przez ostatnie 50 lat. Rzecz w tym, że chemikalia nie potrafią same się rozmnażać. Nawet największe skażenie chemiczne z czasem maleje, podczas gdy w technologii genetycznych modyfikacji jest dokładnie na odwrót. DNA może się w zasadzie rozmnażać samodzielnie, a więc możliwe jest, że początkowo niewielkie skażenie rozrośnie się z czasem do olbrzymich rozmiarów.

Marc Loiselle (rolnik, Kanada)

To jest rzepak Roundup-Ready firmy Monsanto, rzepak zmodyfikowany genetycznie. Zasiał go mój sąsiad, po drugiej stronie drogi. Ponieważ mamy atestowane gospodarstwo ekologiczne to między nami i naszymi sąsiadami musi być zachowana strefa buforowa. …W powództwie złożonym przez ekologicznych rolników z Saskatechwan – jest nas ok. 1000 osób – chodzi przede wszystkim o odszkodowania za skażenie naszych pól zmanipulowanym genetycznie rzepakiem… Nie jesteśmy w stanie kontynuować ekologicznej uprawy rzepaku…

Komentarz z Indii:

Amerykański koncern Monsanto, (…) obiecywał, że genetycznie zmodyfikowana bawełna będzie dawać wyższe plony i lepszą jakość… W całych Indiach rozprowadzano bezpłatnie wideokasety reklamujące zmanipulowaną genetycznie bawełnę Monsanto pod nazwą Bollgard. Obiecywały one rolnikom tylko szczęście i dobrobyt… Spodziewając się dużych zysków, rolnicy skusili się na zakup 4-krotnie droższego materiału siewnego Monsanto. Na ten cel zaciągali w bankach i u sprzedawców materiału siewnego duże kredyty… Ale oczekiwane ‘superżniwa’ nie nastąpiły. Choroby i nasilona inwazja szkodników zmusiły rolników do użycia jeszcze większych ilości drogich chemikaliów. Wydatki rosły, a wraz z nimi zadłużenie w bankach.

Percy Schmeiser (rolnik, 650 ha, Kanada)

Należy niezwłocznie powstrzymać wprowadzanie kolejnych genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Przecież widzieliśmy, jakie szkody wyrządziło wprowadzenie zmodyfikowanego genetycznie rzepaku i soi: pierwotny, naturalny materiał siewny został całkowicie zniszczony. W Kanadzie nie ma już „czystego” ziarna siewnego rzepaku i soi. Wszystko jest skażone… Jeżeli spojrzeć wstecz na historię Monsanto, to dla mnie to jedna wielka historia kłamstw i oszustwa…

Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

Ta technologia nie może istnieć obok przyrody. To technologia, która opanowuje, zanieczyszcza, psuje i w ostatecznym rozrachunku niszczy naturalne gatunki. Czy to rośliny, zwierzęta czy ryby, przy tego rodzaju zagrożeniu skażeniem biologicznym koegzystencja jest niemożliwa! Musimy to najpierw zrozumieć, aby móc dyskutować o decyzjach.

Terje Traavik (naukowiec, biolog, Norwegia)

Prawdopodobnie co najmniej do końca lat osiemdziesiątych, byłem jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników inżynierii genetycznej w Norwegii… Następnie w czasie swoich eksperymentów, w których stosowałem genetyczne technologie zaobserwowałem pewne zjawiska, które z pewnością są czymś niezwykle ciekawym dla naukowca. Gdyby jednak obserwowane procesy miały zachodzić w rzeczywistych ekosystemach lub w żywych organizmach, mogłoby to prowadzić do poważnych problemów albo w krótkim czasie do katastrofy ekologicznej, a także bardzo poważnych, ciężkich chorób…

Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

Przerażające jest obserwowanie, jak niektórzy naukowcy i firmy zajmując się w genetyczną inżynierią – bez jakichkolwiek demokratycznych uzgodnień – próbują zmieniać cechy genetyczne wszystkich żywych istot, które tak bardzo kochamy. Te zmiany są stałe, zrobione w taki sposób, że nie będzie już od tego odwrotu! Wierzę, że jedyne, co można zrobić, to walczyć z tym…