Czy zostaniemy skazani przez Rząd RP na żywność, która zabija?

Rząd RP drastycznie zmienił swoją politykę w zakresie GMO skazując Polaków na wszystkie zagrożenia związane z konsumpcją i produkcją tej żywności. Dzieje się to w czasie kiedy inne kraje, np. ostatnio Francja, wprowadzają zakazy na GMO.

Minister rolnictwa Marek Sawicki opowiedział się za GMO i nie widzi możliwości, by Polska była krajem całkowicie wolnym od organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Minister rolnictwa wskazał także '…na zalety niektórych rodzajów genetycznie modyfikowanych roślin odpornych na szkodniki, choroby wirusowe czy bakteryjne. Jako przykład podał uprawę ziemniaków GMO…’ źródło: https://www.ppr.pl/artykul.php?id=143798 Szkoda, że Pan Minister zapomniał dodać, że ta żywność zabija, że 80% Polaków, podobnie jak i innych mieszkańców UE, nie chce tej żywności, że Francja, Austria, Gracja i Węgry zabroniły GMO i nie płacą kar, którymi straszy się polskie społeczeństwo oraz, że jedynym beneficjantem wprowadzenia GMO do Polski będą wielkie ponadnarodowe korporacje i wielkoprzemysłowe gospodarstwa-fabryki żywności, które już się zasiedliły w Polsce mimo ogromnego sprzeciwu lokalnych mieszkańców i rolników.

Read more

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO”

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO” w swoim artykule pisze „Zapowiedź kapitulacji rządu polskiego, który głosem ministra Sawickiego podczas targów Grüne Woche w Berline poinformował o planowanej zmianie ustawy paszowej poprzez cofnięcie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt organizmów genetycznie modyfikowanych budzi poważne zaniepokojenie. Odbiła się ona głębokim echem w środowiskach przeciwników GMO oraz ruchów konsumenckich w Polsce i na terenie całej Europy.” cały artykuł»

Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na list dotyczący pojawienia się zmodyfikowanego genetycznie rzepaku na polach rolnika z województwa zachodniopomorskiego otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Warszawa, 11.08.2005 r.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
HORgmo/405/66/05

Pan Julian Rose, prezes
Pani Jadwiga Łopata, wiceprezes

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony
Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca br. w sprawie informacji prasowej dotyczącej pojawienia się zmodyfikowanego genetycznie rzepaku na polach rolnika z województwa zachodniopomorskiego uprzejmie informuję, że zgodnie z wiedzą resortu rolnictwa ani do Ministra Środowiska, ani do innych organów sprawujących nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie w tej sprawie. Read more

1 2