Konferencja w sejmie – 22 października 2012

Konferencja w sejmie na temat zagrożeń związanych z dopuszczeniem w Unii Europejskiej upraw GMO potwierdziła najstraszniejsze przypuszczenia

Na konferencji, która odbyła się dnia 22 października 2012 w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, potwierdził się najczarniejszy scenariusz z możliwych w zakresie skutków wprowadzenia upraw GMO w UE.

Na zlecenie Greenpeacu dr Charles Benbrook – uznany ekonomista rolnictwa i pracownik Washington State University – przeprowadził symulację dotyczącą wprowadzenia na obszarze UE upraw GMO. badania zostały wykonane na podstawie danych amerykańskich, a ich wyniki mówią same za siebie:

  • wzrost względnych kosztów nasion w stosunku do dochodów brutto z ha z 4-8% do 22,5% po wprowadzeniu upraw GMO
  • wzrost zużycia wysoce toksycznego herbicydu (roundup/ glifosat) od 400% do 800% do roku 2025, tj. w ciągu 13 lat
  • całkowite uzależnienie rolnictwa od zewnętrznych korporacji – utrata suwerenności żywieniowej
  • brak rodzimych nasion na rynku
  • zagrożenie dla ekosystemu i zdrowia.

Amerykańscy farmerzy zdali gorzką relację, jak w podstępny sposób zostali wmanewrowani przez koncerny w uprawy GMO, i wypowiedzieli ostrzeżenie: kto raz wda się w układy z koncernami gmo, dla tego nie ma już odwrotu! zdecydowanie nalegali, by poważnie się zastanowić, zanim podejmie się takie ryzyko i tak karkołomną decyzję.

 

UWAGA: decydenci unijni noszą się z zamiarem dopuszczenia upraw GMO na terenie Unii Europejskiej już na początku 2013 roku!!!

 Lena Huppert – Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Qlt, koordynator ICPPC