Rada Skandynawska

Rada Skandynawska namawia rządy do zgody na tworzenie stref wolnych od GMO

Jaki wpływ mają genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) na zwierzęta i ludzi? Niedostateczna jest  nasza wiedza na ten temat. Z tego powodu  Rada Skandynawska wzywa do tworzenia stref wolnych od GMO i do obostrzeń związanych ze znakowania produktów z GMO w rejonie Skandynawii.
Ustanowienie stref wolnych od GMO w krajach skandynawskich da temu regionowi konkurencyjną przewagę w postaci produkcji żywności ekologicznej – GMO-free (wolnej od GMO). Ponadto umożliwi skandynawskim konsumentom świadomy wybór, tak długo jak produkty przez nich kupowane będą odpowiednio oznakowane.

Dlatego też Rada Skandynawii, na swej Sesji w Helsinkach w środę 29 października, uzgodniła, że rządy Skandynawii powinny składać raporty na temat zaostrzenia obecnych norm i przepisów prawnych o oznakowaniu produktów posiadających w składzie GMO.
„Nie wiadomo do czego mogą doprowadzić manipuklacje genetyczne żywności”  twierdzi Elina Linna, jedna z wnioskodawczyń z Towarzystwa Obywateli i Konsumentów przy Radzie Skandynawii.

Użycie organizmów genetycznie modyfikowanych w żywności i w paszach jest obecnie częściowo regulowane przez Unię Europejską, za wyjątkiem pewnych produktów zwierzęcych produkowanych za pomocą GMO. Oznacza to, że żywność produkowana za pomocą GMO jest oznakowana, ale żywność taka jak jaja, mięso czy mleko od zwierząt karmionych paszami modyfikowanymi genetycznie nie jest oznakowana.
Skoro nie ma dostatecznej wiedzy o tym, czy zwierzęta karmione paszami GMO są „skażone” przez swoją dietę czy nie, ani też czy ludzie „ulegają skażeniu” jedząc produkty ze zwierząt, które jadły pasze GMO, szczególnie istotne jest dla skandynawskich konsumentów, by mieć możliwość uniknięcia takich produktów.

Oznakowanie musi być zaostrzone, stwierdził Fiński przewodniczący Towarzystwa Obywateli i Konsumentów Ville Niinistö, podczas debaty w środę.
Rada zachęca również rządy Skandynawii do współpracy z Unią Europejską w zatwierdzaniu tworzenia stref wolnych od GMO.

Źródło:  Rada Skandynawska (Nordic Council),
https://www.norden.org
Dania środa 29 października