Protest przed siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich

autor: Marek Kryda

autor: Marek Kryda

autor: Marek Kryda

autor: Marek Kryda

Koalicja 'POLSKA WOLNA OD GMO’ zorganizowała protest przed siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich bowiem do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi na nasz wniosek (https://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=456) o podjęcie natychmiastowej interwencji w sprawie odnotowanych nieprawidłowości dotyczących zastosowań organizmów genetycznie modyfikowanych na terenie Polski skutkujących narażeniem zdrowia obywateli oraz zniszczeniem środowiska i stratami w rolnictwie.

Teatr uliczny przedstawił jak pro-GMO lobby usiłuje przekonać obywateli do kupowania genetycznie modyfikowanej żywności i nasion – i jak niektórzy dają się nabrać/oszukać. „GENETYCZNE OSZUSTWO” ostrzega, by stanowczo sprzeciwiać się ambicjom korporacji i rządów, które chcą kontrolować nasze życie.

Wzywa do utworzenia zjednoczonego ruchu przeciwko piractwu genetycznemu w rolnictwie i przeciwko niewybaczalnym zniekształceniom łańcucha pokarmowego.

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” reprezentująca około 270 podmiotów (tysiące Polaków) uważa, że zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO urasta do rangi racji stanu!

BRAK SZYBKIEJ REAKCJI W TAK KLUCZOWE SPRAWIE ZE STRONY RPO zmusza do zadanie pytania: czy RPO reprezentuje polskie społeczeństwo czy interesy korporacji?