Apel do Premiera RP od profesorów Akademii Rolniczej w Krakowie

Kraków, 7.02.2007r.

Szanowny Panie Premierze,

Apelujemy do Pana o podjęcie natychmiastowych działań, których celem będzie wprowadzenie rzetelnej, nie symbolicznej, kontroli żywności (zwłaszcza importowanych nasion soi, ryżu, rzepaku), wycofanie ze sprzedaży żywności GMO i publiczne ostrzeżenie konsumentów.
Apelujemy o wprowadzenie w Polsce zakazu upraw i sprzedaży GMO.
W trosce o ochronę zasobów genetycznej bioróżnorodności upraw rolniczych i leśnych, apelujemy również o ochronę rodzimych zasobów nasiennych.

Z poważaniem

Prof. zw. dr hab. Magdalena Jaworska
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego w Krakowie

Prof.zw. dr hab. Piotr Tomasik
Kierownik Katedry Chemii AR

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Kierownik Katedry Ochrony Roślin AR

Prof. dr hab. Krzysztof Żyła
Kierownik Katdry Biotechnologii Żywności AR

Prof. dr hab. Anna Barszcz
Katedra Użytkowania Lasu i Drewna

źródło

Wysłane do:

Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa