Ustawa „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowni Państwo,
Prosimy o mobilizację! W przyszłym tygodniu Premier RP ma podpisać nowy projekt ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. (
https://gmo.mos.gov.pl/akty/Ustawa_Prawo_o_GMO_24012007.pdf)
Projekt ten DOPUSZCZA prowadzenie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Zamiast chronić rolnictwo, środowisko i zdrowie polskiego społeczeństwa sprzyja ponadnarodowym korporacjom.

PROSIMY O WYSYŁANIE LISTU DO PREMIERA RP (cirinfo@kprm.gov.pl) Z KOPIĄ DO NAS (biuro@icppc.pl)
Ważne! List musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz pełnym adresem.

GOTOWY list poniżej

Prosimy o szerokie nagłośnienie tej akcji i zmobilizowanie swoich znajomych.

Z pozdrowieniami
Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC


LIST DO PREMIERA

Dotyczy projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
fax (022) 625-26-37, cirinfo@kprm.gov.pl

Szanowny Panie Premierze,

Domagamy się aby Pan nie zaakceptował nowego projektu ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. Projekt ten dopuszcza między innymi prowadzenie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych poprzez tworzenie tak zwanych „stref wskazanych do prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych”. Jest to sprzeczne z Ramowym Stanowiskiem Polski dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) z dnia 3 kwietnia 2006 oraz ustawą o nasiennictwie z 27 kwietnia 2006 r.

Nowy projekt ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” jest całkowicie sprzeczny z dotychczas prezentowanym stanowiskiem Rządu RP. Zamiast chronić rolnictwo, środowisko i zdrowie polskiego społeczeństwa sprzyja ponadnarodowym korporacjom.

Zdecydowana większość Polaków nie chce GMO. Wszyscy zdajemy z sobie sprawę, że nie ma możliwości współistnienia / sąsiadowania roślin GM z uprawami bez GMO. Żadne „izolacje” przestrzenne nie są w stanie powstrzymać procesu zanieczyszczania.

Wobec powyższego domagamy się od Pana zdecydowanego odrzucenia / niepodpisania nowego projektu ustawy.

Chcemy Polski wolnej od GMO!!!

Z poważaniem

&&&& Twoje imie i nazwisko i adres &&&