Stanowisko informacyjne CO KPRP

Pani Jadwiga Łopata
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Szanowna Pani
Dziękujemy za e-maile z 5 i 8 grudnia 2017 roku nadesłane na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.

Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi opiniami i postulatami dotyczącymi m.in. obrotu nasionami GMO. Odnosząc się do poruszonych kwestii, pragniemy wskazać, że 16 grudnia 2016 roku Sejm przyjął poprawki Senatu zgłoszone do wskazanej w Pani liście ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Zgodnie z ostatecznie zaakceptowanymi zmianami Rada Ministrów ma możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia zakazu obrotu materiałem siewnym (w tym genetycznie modyfikowanym) określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska. W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ww. ustawę.

Pozdrawiamy Panią serdecznie.

Z wyrazami szacunku,
Witold Trębicki
Kierownik Zespołu Korespondencji Obywatelskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl