Legalizacja importu rzepaku GT73 groźna dla środowiska

Komisja Europejska zezwoliła (31.08.05) na import genetycznie modyfikowanego rzepaku produkowanego przez korporację Monsanto. Stało się tak mimo zgody tylko 6 z 25 państw członkowskich (…)

(…) Produkowany przez korporację Monsanto rzepak GT73 ma być importowany do krajów Unii Europejskiej w całości, następnie mielony i stosowany jako pasza dla zwierząt, ale także jako składnik produktów żywnościowych dla ludzi. (…) import tego produktu w postaci całych nasion powoduje znaczne zagrożenie dla środowiska. Rzepak jest rośliną bardzo łatwo rozprzestrzeniającą się – nasiona są w stanie rozsiewać się dziesiątki kilometrów. Zanieczyszczenie środowiska przez dziko rosnący rzepak, który krzyżuje się ze swoim transgenicznym odpowiednikiem, zostało zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i Japonii. Osiem z dziesięciu portów przeładunkowych, które były przebadane, zostały zanieczyszczonych przez genetycznie modyfikowany rzepak, co więcej – skażony teren to obszar w promieniu 30 kilometrów od portu.

Obecnie eksperci mają coraz więcej wątpliwości co do słuszności uprawy genetycznie modyfikowanego rzepaku na terenie UE. Europejska Komisja ds. Ochrony Środowiska określiła rzepak jako roślinę o „znacznym ryzyku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się” (…) Nawet Komisja Europejska potwierdziła ryzyko niekontrolowanego rozsiewu i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego tej rośliny. Zaleciła przeprowadzenie dodatkowych pomiarów wpływu transgenicznego rzepaku na środowisko (…) (…) te badanie są całkowicie niewystarczające (…)

Kolejnym zagrożeniem są potencjalne niekorzystne efekty takiego rzepaku dla ludzi i zwierząt. Badania laboratoryjne korporacji Monsanto wykazały znaczny przyrost wagi wątroby u szczurów karmionych transgenicznym rzepakiem. Niestety, wyniki tych badań nie były upublicznione.

Rzepak Monsanto GT73 jest czwartym transgenicznym produktem dopuszczonym na rynek europejski. Wcześniej Komisja Europejska zezwoliła na import odpornej na szkodniki kukurydzy (NK603), słodkiej kukurydzy zawierającej toksyny przeciw insektom (Bt11) oraz kukurydzy stosowanej jako pasza (MON863) (…)

Źródło: Greenpeace, oddział Belgia https://www.genet-info.org/ 31.08.2005

8 września 2004 r. Komisji Europejskiej podjęła również decyzję o dodaniu 17 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy – MON810 – do Wspólnego Katalogu Nasion, co oznacza możliwość swobodnej uprawy tej kukurydzy we wszystkich krajach UE.