GMO coraz większym zagrożeniem dla Polski

FAKTY z 2005 – 2006

!!! W Polsce można prowadzić komercyjne uprawy kukurydzy MON810.
Polska zwróciła się (w marcu 2005) do UE z prośbą o akceptację wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego TYLKO 16 (z 17) genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy. Czyli tylko tych, które w naszych warunkach klimatycznych i tak nie mogłyby być uprawiane. Obecnie we Wspólnotowym Katalogu Nasion jest już 31 odmian kukurydzy MON 810 dopuszczonych do uprawy we wszystkich krajach UE!

!!! Od 2006 roku zaplanowane są uprawy doświadczalne w otwartym środowisku ziemniaków i lnu w województwie dolnośląskim oraz kukurydz genetycznie zmodyfikowanych: NK 603 oraz 1507 w pięciu 5 Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian: Śrem, pow. Śrem; Krościna Mała, pow. Trzebnica; Pawłowice, pow. Gliwice; Węgrzyce, pow. Kraków; Przecław, pow. Mielec

!!! Okazało się również, że w Polsce już prowadzi się uprawy GM o czym pisze np. na stronie www.pioneer.info.pl firma Pioneer informując o prowadzonych przez nią uprawach w 2005 roku. W serwisie informacyjnym tej firmy nr 1/06(61) z dnia 19.01.2006 czytamy mi. in. : „WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Z ODMIANAMI KUKURYDZY GMO. W sezonie 2005 firma Pioneer przeprowadziła w pięciu lokalizacjach w Polsce doświadczenia polowe z odmianami kukurydzy posiadającymi cechę odporności na omacnice prosowiankę, tj. cechę MON810 lub tzw. gen Bt. (.)” Z odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zapytanie poselskie nr 538 w sprawie działalności firmy Pioneer wynika, że ‘…doświadczenia zostały przeprowadzone w 5 Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian: Śrem, pow. Śrem; Krościna Mała, pow. Trzebnica; Pawłowice, pow. Gliwice; Węgrzyce, pow. Kraków; Przecław, pow. Mielec…’

!!!! Z powyżej wspomnianej odpowiedzi wynika również, że ‘… Z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność informowania społeczeństwa o prowadzeniu doświadczeń polowych z genetycznie zmodyfikowanymi odmianami roślin, o ile zawierają one modyfikacje dopuszczone do uprawy na terenie Unii Europejskiej…”

!!! Komisja Europejska stale dopuszcza nowe GMO: a) do importu i przetwórstwa tylko w 2005-2006 dopuszczono: kukurydzę 1507, kukurydze: MON 863 i RRGA21, rzepak GT73, kukurydzę MON863xMON810 b) do uprawy we wrześniu 2004 dopuszczono 17 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810; dalej w grudniu 2005 KE dodała Wspólnotowego Katalogu14 nowych odmian kukurydzy MON 810 do Wspólnotowego Katalogu Nasion. Daje to razem 31 odmian kukurydzy MON 810 dopuszczonych do uprawy we wszystkich krajach UE!