Materiały do rozpowszechniania

Zapraszamy do skorzystania z plakatów, publikacji, ulotek zawierajacych informacje o genetycznie zmodyfikowanych organizmach

Kliknij [tutaj]