Prawa Człowieka a GMO – prof. Henryk Skolimowski

Drodzy Julianie i Jadwigo,

Nadszedł czas, by popatrzeć na zagadnienie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO) z zupełnie innej strony: TO NIE JEST ZAGADNIENIE HANDLU – TO JEST ZAGADNIENIE PRAW CZŁOWIEKA! Dlatego Światowa Organizacja Handlu (WTO) nie może decydować w tej kwestii, ponieważ dotyczy ona naszych prawa człowieka.

A jednak tak się dzieje:

  • Przez zmuszanie całych narodów, całych populacji i społeczeństw do kupowania genetycznie zmodyfikowanej żywności. To narusza naszą ludzką wolność, naszą wolność do samodzielnego decydowania o tym, co chcemy kupić. Odebranie nam wolności wyboru to pogwałcenie jednego z podstawowych Praw Człowieka;
  • Przez zmuszanie całych narodów, całych populacji i społeczeństw do spożywania genetycznie zmodyfikowanej żywności. To narusza nasze prawo do samodzielnego decydowania o tym, jak chcemy się odżywiać. Odebranie nam wolności wyboru w zakresie rodzaju diety i sposobu odżywiania to pogwałcenie kolejnego naszego prawa człowieka;
  • Przez dążenie do narzucenia radykalnej kontroli nasion przez zwolenników GMO w skali społeczeństw i narodów, co wiąże się z wyeliminowaniem naturalnych nasion i tradycyjnych form rolnictwa. Stwarza to poważną groźbę dla naszego bezpieczeństwa jako narodu i jednostki. Jest poważnym pogwałceniem naszego indywidualnego prawa i naszych społecznych praw!

W ten sposób, co najmniej trzy orzeczenia sądowe powinny wykazać, że Światowa Organizacja Handlu (WTO) narusza nasze Prawa Człowieka, odbierając nam wolność wyboru zakupu, diety oraz dostępu do tradycyjnych nasion i form rolnictwa. I nie wolno nam tego tolerować. To jest tylko organizacja handlu, która nie ma żadnego prawa, by oddziaływać na nasze Prawa Człowieka.

Żadna organizacja handlowa nie ma mandatu i kompetencji, by działać ponad Prawami Człowieka.

Dlatego też sugeruję, aby Wasza organizacja i może także inne organizacje oddały WTO do Międzynarodowego Sądu w Hadze z powodu pogwałcenia z Praw Człowieka.

Z najlepszymi życzeniami, prof. Henryk Skolimowski

P.S. Jestem pod wrażeniem decyzji francuskiego rządu, który zakazał stosowania i uprawy GMO we Francji. To jest bardzo ważny precedens. Myślę, że specjalna delegacja Waszej organizacji powinna pójść do premiera Polski i przekonać go do tego samego.