Etyczne aspekty stosowania GMO w rolnictwie

Wprowadzenie

Omówienie etycznych aspektów stosowania GMO w rolnictwie wymaga objaśnienia podstawowych terminów i problemów dotyczących tego zagadnienia.

Genetycznie zmodyfikowany organizm (GMO) to organizm (roślina, zwierzę lub mikroorganizm), którego materiał genetyczny został zmieniony technikami inżynierii genetycznej (tzn. w sposób nie występujący w naturalnych warunkach). Read more

Oświadczenie prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski Kraków, dn. 1.03.2010 r.
Kierownik Katedry Nauk
o Środowisku Przyrodniczym
AWF w Krakowie

Oświadczenie w sprawie uwalniania do środowiska roślin GMO oraz żywności z udziałem GMO w Polsce

Przygotowywanie kolejnej wersji ustawy o GMO spowodowało ponowne starcie zwolenników i przeciwników GMO. Jak słyszałem, w najbliższym czasie ma się odbyć posiedzenie Prezydium PAN, na którym ma zostać podjęte stanowisko tej najpoważniejszej w naszym kraju instytucji naukowej w sprawie GMO. Ponieważ sprawa dotyczy nas wszystkich i należy do jednych z istotniejszych problemów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych we współczesnym świecie uważam za swój obowiązek publicznie wyrazić na ten temat opinię. Read more

List: Wspólne stanowisko naukowców w sprawie wysłuchania publicznego

Naukowcy apelują o wzięcie pod uwagę krytycznych opinii wyrażonych w Sejmie podczas wysłuchania publicznego w dniu 9.02.2010 i o rzetelne informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach ze strony genetycznie zmodyfikowanych organizmów uwolnionych do środowiska i dodawanych do żywności. Debata publiczna na ten temat nie może być zdominowana przez interesy branżowe przedstawicieli agrobiznesu.

Read more

Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski – Dlaczego jesteśmy przeciw i prosimy o odrzucenie ustawy

Dlaczego jesteśmy przeciw i prosimy o odrzucenie ustawy

Ubogi polski rolnik z trudem walczący o przetrwanie, nie może się dzielić niewielkimi zyskami z międzynarodowymi korporacjami, które chcą szybko skolonizować polskie rolnictwo. Otworzenie Polski na rośliny GM stwarza feudalne uzależnienie od tych koncernów. Rolnik wprawdzie kupuje nasiona, ale nie kupuje wprowadzonych do nich genów, a tylko je wypożycza. Będzie za nie musiał do końca życia płacić tantiemy „od wartości intelektualnej”. Nasion pozyskanych z prowadzonych przez siebie upraw nie wolno mu wysiewać. Jeżeli rolnik raz się związał z firmą to nie może wysiewać innych nasion, a tylko te od firmy i to po cenach jakie mu podyktuje. Read more

Skubała Piotr, Prof. nadzw. UŚ dr hab.

Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP – 9 luty 2010 r.

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych” proponowany przez Rząd RP wzbudza silny sprzeciw środowiska naukowego, ekologów, rolników i konsumentów. Pragnę zwrócić uwagę na szczególny moment, w jakim pojawia się ta ustawa. Rok 2010 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne NZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Ma on zwrócić uwagę na ciągłą utratę różnorodności biologicznej na świecie, nakłonić społeczność międzynarodową do podjęcia skutecznych działań na rzecz zachowania życia w różnych jego postaciach na naszej planecie. W trakcie inauguracji Roku Różnorodności Biologicznej w Berlinie, 11 stycznia br., sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zwracał uwagę na fakt, iż nasze życie zależy od bioróżnorodności, a jej ochrona to konieczność, a nie tylko możliwa opcja. Tempo utraty bioróżnorodności na Ziemi jest oceniane przez naukowców na 1 do 17 gatunków co godzinę. W raporcie Milenijnej Oceny Ekosystemu (największej oceny stanu ekosystemów na Ziemi, jakiej kiedykolwiek się podjęto), pojawia się informacja o 1000-krotnym przyspieszeniu tempa wymierania gatunków, a usługi świadczone przez ekosystemy uznano za w 60% zniszczone albo wykorzystywane w sposób niezrównoważony. W świetle koncepcji śladu ekologicznego ludzkość wykorzystuje obecnie 130% rocznych mocy produkcyjnych biosfery. W kręgach naukowych słyszy się opinię, że pozostało nam tylko 10 lat na zatrzymanie procesu degradacji środowiska. Read more

1 3 4 5 6