Genetycznie zmodyfikowane organizmy zagrożeniem dla polskiej wsi, rolnictwa, zdrowia i środowiska.

Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynią zło, ale z powodu tych, którzy na to patrzą i nie czynią nic.
Albert Einstein

Stanisław K. Wiąckowski

 

Komisarze UE pod naciskiem przemysłu, głównie koncernu Monsanto wciąż promują uprawy roślin GM, zmuszając do uległości kraje, które tego nie chcą. Monsanto będący głównym motorem światowej biotechnologii pozywa do sądu Francję i Niemcy za zakaz takich upraw. Warto więc poznać bliżej ten koncern. Ma on wyjątkowo dużo na sumieniu: korupcją na wyjątkową skalę i kompletny brak odpowiedzialności za swoje czyny. Jest to producent na wielką skalę najniebezpieczniejszych produktów naszych czasów jak polichlorowane bnifenyle (PCB), które praktycznie skaziły całą planetę, ograniczając wielu gatunkom normalne warunki rozwoju. Read more

GINĄ PSZCZOŁY. STOP AGROCHEMII! STOP GMO!

GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, różnorodności biologicznej, polskiego rolnictwa i pszczelarstwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do naturalnego środowiska jest procesem nieodwracalnym, a współistnienie ich z tradycyjnymi uprawami NIEMOŻLIWE. Nikt nie będzie miał wyboru – ani rolnicy, ani pszczelarze, ani konsumenci – jeśli nastąpi skażenie naszych pól, tak jak ma to miejsce np. w USA czy Kanadzie. Zostaniemy skazani na żywność, która powoduje alergie, niepłodność, choroby nowotworowe i oporność na antybiotyki. Skorzystają na tym TYLKO ponadnarodowe korporacje. Read more

Debata o GMO – prośba o patronat – list naukowców do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,
Przegłosowana przez Parlament i zawetowana przez Pana ustawa o nasiennictwie po raz kolejny przywołała temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). W toczącej się ostatnio debacie coraz silniej przemawiają głosy wyrażające uzasadnione obawy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą GMO, gdy zostaje uwolnione do środowiska, czy dopuszczone do obrotu na rynku żywności.  [czytaj całość]

Komentarz do wywiadu Prof. Tomasza Boreckiego

Komentarz do wywiadu Prof. Tomasza Boreckiego „Trzeba iść z postępem. A postęp dziś to modyfikacje genetyczne” z gazety „Polska The Times” (26 sierpnia 2011)

 Prof. dr hab. Tomasz Borecki pełni obecnie funkcję doradcy Prezydenta RP ds. wsi i z tego powodu odgrywa kluczową rolę w toczącej się debacie o genetycznie modyfikowanych organizmach w Polsce. Z tego też powodu warto wczytać się w tezy, które przedstawił on we wspomnianym wywiadzie. Prof. Tomasz Borecki jest znanym w Polsce i świecie naukowcem specjalizującym się w gospodarce leśnej. Wiele też czasu poświęcił na działania na polu ochrony środowiska. I właśnie biorąc pod uwagę tą ostatnią aktywność nie rozumiem jak mogły pojawić tak zadziwiające mnie tezy w wywiadzie dla „Polska The Times”. Nie rozumiem jak osoba dla której środowisko przyrodnicze jest ważnym (świadczy o tym działalność i liczne funkcje, na przykład członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego), może wykazać się takim brakiem troski o naszą przyszłość, o zagrożenia dla świata żywego. Rośliny modyfikowane genetycznie stosowane w rolnictwie (poza laboratorium) bez wątpienia stwarzają nie tylko potencjalne, ale i realne zagrożenie dla różnorodności biologicznej i funkcji spełnianych przez ekosystemy. Oprócz rzeczowego komentarza odnoszącego się do nie podpisania przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o nasiennictwie, znajdziemy tam kilka zaskakujących uwag Pan Profesora. Pozwolę sobie odnieść się do kilku, dla mnie bulwersujących opinii Pana Prof. Boreckiego. Read more

Stanowcze „nie” dla żywności transgenicznej i modyfikacji genetycznych w rolnictwie

Środowisko przyrodnicze Polski cechuje niezwykła różnorodność, a zarazem podatność ekosystemów na degradację. W różnego rodzaju analizach zwraca się uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa żywności, ochronę różnorodności biologicznej w środowisku naturalnym i rolnictwie oraz wykorzystanie bogatego dorobku kultury rolnej w rozwoju obszarów wiejskich i promocji regionów. Działania te są szczególnie ważne na południu Polski, gdzie obszary użytkowane rolniczo zachowały w dużej części swoje walory półnaturalne. Read more

Wywiad: Wpływ GMO na zdrowie dzieci

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Jadwigą Łopatą dotyczącego żywienia dzieci na portalu www.emaluszki.pl

Każda matka pragnie jak najlepiej odżywiać swoje pociechy i opierać ich dietę na zdrowych produktach żywnościowych. Zastanówmy się jak wygląda proces zakupowy przeciętnej pani domu? Spośród gąszczu warzyw i owoców wybieramy te największe o najintensywniejszych kolorach. Jednak czy mamy pewność że atrakcyjnie wyglądający produkt jest rzeczywiście najlepszy dla naszego maluszka? Często padamy ofiarą niewiedzy a zakupiony przez nas soczysty, słodki owoc jest organizmem genetycznie zmodyfikowanym. O tym co to jest GMO i czy może mieć wpływ na zdrowie naszych dzieci rozmawiamy z Jadwigą Łopatą – Laureatka Nagrody Goldmana, czyli tzw. Ekologicznego Nobla. – czytaj całość [tutaj] źródło: http://emaluszki.pl/785_gmo.html

list do Pani Prezydentowej

Aktualizacja z 31 sierpnia 2011: Pani Prezydentowa nie ma czasu się spotkać

Szanowna Pani
Anna Komorowska
Pierwsza Dama RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

My polskie kobiety: studentki, matki, babcie; mieszkające na wsi i w mieście, reprezentując siebie i tysiące innych Polek, uprzejmie prosimy o PILNE spotkanie.

Chcemy podzielić się z Panią naszymi niepokojami i wiedzą w związku z próbami wprowadzenia upraw GMO w Polsce. Pozyskana z wiarygodnych źródeł wiedza utwierdza nas w przekonaniu, iż konsekwencje otwarcia się Polski na uprawy genetycznie zmodyfikowane będą zatrważające. Read more

list do Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Dziennikarze obywatelscy i dziennikarze niezależni wysłali list do Biura Bezpieczeństwa Narodowego zawierający prośbę do Ministra Kozieja, aby Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – na potrzeby i w ramach trwającego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego – przyjrzało się zagrożeniom związanym z GMO. List kończy się apelem do Ministra: ‚… skoro lobbing potężnych, międzynarodowych koncernów zainteresowanych podporządkowaniem sobie polskiego rynku rolniczego jest jak widać niezmiernie skuteczny w swoich działaniach, a bezbronne społeczeństwo nie ma żadnego już sposobu na powstrzymanie nieuchronnie zbliżających się i nieodwracalnych zmian – może liczyć już tylko na Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pana Prezydenta…’
WIĘCEJ: http://www.radiownet.pl/publikacje/list-dziennikarzy-obywatelskich-do-bbn

1 2 3 4 5 6 11