200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!

200 x Tak w [formacie pdf]

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”
ul. Chłodna 48/153, 00-872 Warszawa
http://www.polska-wolna-od-gmo.org

 

 Warszawa, Stryszów, Wrocław, Gliwice, 8 listopada 2012 r.

 My Polacy, solidarnie pracujący w Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zatroskani o wspólne dobro jakim jest zdrowie i życie każdego Polaka,

o dobre tradycyjne polskie rolnictwo i suwerenność żywnościową, O RACJĘ STANU PAŃSTWA POLSKIEGO wiemy i jesteśmy tego świadomi, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z wdzięczności „naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach”, Read more

Uprawy GMO zabiją tradycyjne rolnictwo

„Pomijasz fakt, że GMO jest droższe. Po pewnym czasie, nagle zadajesz sobie pytanie: Gdzie jest cały ten wzrost korzyści z plonów? – Nie ma go. Trzymasz się z dala od pestycydów, ale zbiory okazuję się słabsze. Wydajesz więc więcej na nasiona, ale to w niczym nie pomaga. Nie możesz nawet zatrzymać własnych nasion na następny sezon. Okazuje się, że nie możesz zrezygnować z GMO. Nie ma innych dostępnych odmian, które chcesz kupić. Znika konkurencja na rynku, a firmy wykupywane są przez gigantów biotechnologii. Następnie, musisz zwiększać ilość stosowanych herbicydów, bo przestają działać na chwasty. Kupujesz więcej i więcej, ale te środki są nieefektywne. Chwasty uodporniają się na Roundup, więc nie ma sensu go używać. Nie wiesz co masz wtedy zrobić.” – mówi Wendel Lutz – farmer amerykański w rozmowie z redakcją EkoNews

Cały artykuł: http://www.ekonews.com.pl/pl/131,264,10617,0,1,uprawy_gmo_zabija_tradycyjne_rolnictwo.html

Konsumenci nie chcą GMO!

Przed wprowadzeniem GMO do rolnictwa, rolnicy o wiele bardziej ze sobą współpracowali, byli bliżej siebie. Gdy tylko pojawiło się GMO, zaczęły się problemy. Rolnicy mieli zakaz przechowywania swoich nasion. By namierzać „nieuczciwych” rolników założono tzw. czerwone linie. Rolnicy donosili na siebie, w przypadku podejrzenia przechowywania nasion. Na samym początku rolnictwo oparte na GMO było dużo łatwiejszym modelem niż rolnictwo tradycyjne, farmy w tym czasie bardzo się rozrastały. Trwało to do momentu kiedy zaczęły pojawiać się chwasty odporne na opryski. Wtedy wszystko zaczęło się komplikować. odpowiada Wes Shoemyer (rolnik i senator stanu Missouri) redakcji AgroNews – cały artykuł: http://www.agronews.com.pl/pl/4,1,13481,konsumenci_nie_chca_gmo.html

 

LIST OTWARTY

List otwarty w sprawie badań profesora Gillesa-Erica Seraliniego

Prof.  Seralini od dawna postuluje, że obecnie stosowane metody oceny ryzyka produktów GMO są niewłaściwe, przede wszystkim z powodu zbyt krótkotrwałych testów na zwierzętach. Drugi błąd w obowiązujących badaniach nad bezpieczeństwem GMO polega na lekceważeniu i pomijaniu toksyczności herbicydów stosowanych w uprawie modyfikowanych genetycznie roślin, których pozostałości przenikają do łańcucha żywieniowego. List w całości [tutaj]

Dalej zbieramy podpisy pod listem. Prosimy ludzi nauki o kontakt: biuro@icppc.pl

Konferencja w sejmie – 22 października 2012

Konferencja w sejmie na temat zagrożeń związanych z dopuszczeniem w Unii Europejskiej upraw GMO potwierdziła najstraszniejsze przypuszczenia

Na konferencji, która odbyła się dnia 22 października 2012 w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, potwierdził się najczarniejszy scenariusz z możliwych w zakresie skutków wprowadzenia upraw GMO w UE.

Na zlecenie Greenpeacu dr Charles Benbrook – uznany ekonomista rolnictwa i pracownik Washington State University – przeprowadził symulację dotyczącą wprowadzenia na obszarze UE upraw GMO. badania zostały wykonane na podstawie danych amerykańskich, a ich wyniki mówią same za siebie:

  • wzrost względnych kosztów nasion w stosunku do dochodów brutto z ha z 4-8% do 22,5% po wprowadzeniu upraw GMO
  • wzrost zużycia wysoce toksycznego herbicydu (roundup/ glifosat) od 400% do 800% do roku 2025, tj. w ciągu 13 lat
  • całkowite uzależnienie rolnictwa od zewnętrznych korporacji – utrata suwerenności żywieniowej
  • brak rodzimych nasion na rynku
  • zagrożenie dla ekosystemu i zdrowia.

Amerykańscy farmerzy zdali gorzką relację, jak w podstępny sposób zostali wmanewrowani przez koncerny w uprawy GMO, i wypowiedzieli ostrzeżenie: kto raz wda się w układy z koncernami gmo, dla tego nie ma już odwrotu! zdecydowanie nalegali, by poważnie się zastanowić, zanim podejmie się takie ryzyko i tak karkołomną decyzję.

 

UWAGA: decydenci unijni noszą się z zamiarem dopuszczenia upraw GMO na terenie Unii Europejskiej już na początku 2013 roku!!!

 Lena Huppert – Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Qlt, koordynator ICPPC

 

Lokalny Plan Dzialania

‚KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY. Lokalny plan działania w zakresie żywności i rolnictwa

Plan działania w zakresie żywności i rolnictwa ma szansę powieść się jedynie wówczas, gdy bierze pod uwagę zarówno konsumentów jak i rolników.

Musi być realizowany fizycznie w konkretnym miejscu i musi wykazać, że działa. „DZIAŁA” oznacza tu, że rolnik otrzymuje godziwy zwrot poniesionych nakładów i dostarcza konsumentom świeżej, dobrej jakościowo żywności, zgodnej z ich oczekiwaniami.

Główne etapy:

1. Zebrać małą grupę ludzi, którzy chcieliby kupować przynajmniej część, jeśli nie całą swoją żywność, bezpośrednio z miejscowego źródła. W tym celu zorganizować spotkanie we wsi/w mieście, pod hasłem “Gdzie mogę nabyć lokalną żywność?” Read more

LIST OTWARTY NAUKOWCÓW I LEKARZY w sprawie badań nad paszami z GMO

Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy fakt, że badania realizowane w ostatnich latach w dwóch instytutach resortowych Ministerstwa Rolnictwa mają stanowić pretekst i alibi dla zniesienia zakazu importu pasz genetycznie zmodyfikowanych do Polski.

Po zapoznaniu się z raportem końcowym z realizacji tego zadania stwierdzamy, że wśród opublikowanych w recenzowanych czasopismach oryginalnych prac badawczych nie ma ani jednej publikacji, która opisuje wpływ pasz GMO na zdrowotność zwierząt doświadczalnych.

Cały list wraz z podpisami dostępny [tutaj]

1 2 3 4 5 11