Podlasie wolne od GMO. Polska wolna od GMO.

Otwarte rozmowy o GMO.

Stowarzyszenie Współpracy „Polska- Wschód”, Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku wspólnie z Koalicją „Polska wolna od GMO” we współpracy z posłem Krzysztofem Jurgielem w już 26 marca rozpoczyna kampanię pod hasłem „Podlasie wolne od GMO. Polska wolna od GMO”. Jest celem strategicznym jest upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców woj. podlaskiego na temat zagrożeń związanych z wprowadzaniem żywności z organizmami genetycznie modyfikowanymi. Mam ona także służyć konsolidowaniu zwolenników rozwoju rolnictwa ekologicznego i tradycyjnych wyrobów lokalnych. Celem jest także spopularyzowanie wśród mieszkańców Podlasia Ramowego Stanowiska Polski w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych z 2006 roku. Prezentowane będą poglądy zarówno zwolenników utrzymania Stanowiska, jak i jego przeciwników.
W ramach kampanii „Podlasie wolne od GMO” planujemy organizowanie debat w każdym powiecie województwa podlaskiego, pokazy filmowe połączone z dyskusjami w miastach i gminach. W związku z tym poszukujemy do pomocy lokalnych organizatorów tego typu przedsięwzięć. O pomoc zwracamy się przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w poszczególnych powiatach, miastach i gminach, placówek kultury, szkół i władz powiatowych, miejskich i gminnych oraz prasy lokalnej, rozgłośni radiowych i telewizji. Sprawa GMO to obecnie ważny problem dla każdej społeczności lokalnej, dla każdego człowieka i jego zdrowia, dla ochrony środowiska. Na zgłoszenia partnerów do prowadzenie wspólnie naszej kampanii oczekujemy do 20 kwietnia br. Prosimy je nadsyłać drogą emaliową na adres: wawrzynski@poczta.onet.pl. Szczegółowych informacji udziela p. Hieronim Teodor Wawrzyński, tel. 0-660-702- 278 i Marek Kryda, 0-608- 458- 011.

Inauguracja Kampanii „Podlasie wolne od GMO” odbędzie się w najbliższą środę, 26 marca br. w Hajnówce i w Narwi (pow. hajnowski). W tym dniu zaplanowano dwie otwarte debaty. Pierwsza z nich w Hajnówce rozpocznie się o godz. 12.00 w sali wykładowej Wydziału Zarządzania Ochroną Środowiska Politechniki Białostockiej w Hajnówce ( ul. J. Piłsudskiego 6.)

Po południu zaś, o godz. 17.00 organizatorzy Kampanii zapraszają na debatę do Urzędu Gminy w Narwi ( ul. Mickiewicza 101).
Następnego dnia, 27 marca kolejna debata odbędzie się w Bielsku Podlaskim w auli Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. A. Glogera ( ul. Wojska Polskiego 17). Początek o godz. 12.00.

W piątek, 28 marca o problemach związanych z GMO będą mogli dyskutować mieszkańcy Sokółki. Debata odbędzie się w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sokółce ( ul. Mickiewicza 11) i także rozpocznie się o godz. 12.00. Współorganizatorami wszystkich tych debat są władze powiatów hajnowskiego, bielskiego i sokolskiego oraz burmistrzowie Hajnówki, Sokółki oraz wójt gminy Narew. W organizacji uczestniczą także uczelnie wyższe w Hajnówce i Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół w Sokółce, Gmina Biblioteka Publiczna w Narwi.

Kolejne debaty o GMO planowane są w kwietniu br. Organizatorzy Kampanii prowadzą rozmowy w sprawie terminów i miejsc spotkań. Wiadomym już jest, że we współpracy z Wojewodą Podlaskim i Szkołą Policealną nr 1 w Białymstoku Debata o GMO odbędzie się 24 kwietnia w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ( ul. Mickiewicza 3/5). Obrady rozpoczną się o godz. 11.00.

Hieronim Teodor Wawrzyński
tel. 0-660-702-278, e-mail: wawrzynski@poczta.onet.pl