Podpisz petycję

Instytut Spraw Obywatelskich rozpoczął Kampanię „Naturalne Geny”, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów i zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące ze stosowania Organizmów Modyfikowanych Genetycznie (GMO) w produkcji żywności.
Read more

Podlasie wolne od GMO. Polska wolna od GMO.

Otwarte rozmowy o GMO.

Stowarzyszenie Współpracy „Polska- Wschód”, Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku wspólnie z Koalicją „Polska wolna od GMO” we współpracy z posłem Krzysztofem Jurgielem w już 26 marca rozpoczyna kampanię pod hasłem „Podlasie wolne od GMO. Polska wolna od GMO”. Jest celem strategicznym jest upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców woj. podlaskiego na temat zagrożeń związanych z wprowadzaniem żywności z organizmami genetycznie modyfikowanymi. Mam ona także służyć konsolidowaniu zwolenników rozwoju rolnictwa ekologicznego i tradycyjnych wyrobów lokalnych. Celem jest także spopularyzowanie wśród mieszkańców Podlasia Ramowego Stanowiska Polski w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych z 2006 roku. Prezentowane będą poglądy zarówno zwolenników utrzymania Stanowiska, jak i jego przeciwników.
Read more