MEMORANDUM

Memorandum zostało napisane przez grupę naukowców i ekologów. Skierowane jest głównie do parlamentarzystów, aby zwrócić ich uwagę na ryzyko zdrowia – szczególnie wrażliwy temat dla osób stanowiących prawo. Ten list jest rozpowszechniany w celu zbierania poparcia od naukowców, członków organizacji rolniczych i konsumenckich.
orginalny dokument dostępny na stronie https://www.gmo-free-regions.org/
link bezpośredni: https://www.gmo-free-regions.org/fileadmin/files/ws_b3_JIGMOD_Dear_Parliamentarian.pdf

Memorandum zostało napisane przez grupę naukowców i ekologów. Skierowane jest głównie do parlamentarzystów, aby zwrócić ich uwagę na ryzyko zdrowia – szczególnie wrażliwy temat dla osób stanowiących prawo. Ten list jest rozpowszechniany w celu zbierania poparcia od naukowców, członków organizacji rolniczych i konsumenckich

Najnowsza generacja genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) zagraża zdrowiu ludzi oraz środowisku. Na obecnym poziomie wiedzy nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i w pełni bezpieczny modyfikować genom roślinny, dlatego ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych skutków ubocznych znacznie przewyższa potencjalne korzyści płynące ze stosowania takich organizmów. Wzywamy do zaprzestania używania genetycznie modyfikowanych ziaren do produkcji spożywczej oraz do wprowadzenia zakazu takich upraw.

Obecna technologia została zaakceptowana przed zakończeniem badań nad jej wpływem. Jej wprowadzeniu towarzyszyły pośpieszne badania, przypadki łapówkarstwa[1], uciszanie naukowców[2], tuszowanie wyników[3] i obecność przedstawicieli korporacji transgenicznych w ośrodkach decyzyjnych[4]. Wobec dowodów występowania poważnych zmian zdrowotnych i środowiskowych musimy działać szybko aby przeciwdziałać zagrożeniu zdrowia publicznego.

Nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć potencjalnych negatywnych efektów stosowania GMO. Wprowadzenie obcego genu do żywego organizmu może z równym prawdopodobieństwem doprowadzić do jego obumarcia, wyłączenia z funkcji życiowych, ciągłej żywotności, zmutowania lub fragmentaryzacji. Setki naturalnych genów mogą zmienić sposób produkcji białka, będącego podstawowym budulcem każdego organizmu. Możliwe jest także, że powstałe w wyniku genetycznej modyfikacji białko będzie różniło się od tego, co było oczekiwane.

  • Podstawowe założenia odnośnie bezpieczeństwa genetycznie modyfikowanej żywności zostały obalone i obecnie wiele wskazuje na to, że GMO nie jest żywnością bezpieczną. Zwierzęta karmione transgeniczną żywnością mają problemy ze wzrostem, rozwojem organów, reakcjami immunologicznymi oraz składem krwi[5] i komórkami wątroby[6]. Ich narządy wewnętrzne ulegają degradacji (krwawienie żołądka[7]’ nadmierny przyrost komórek[8], zakażenia w tkance płucnej[9]). Dodatkowo rozpoznano problemy z płodnością[10] i wzrost śmiertelności[11] także wśród potomstwa[12].
  • Ryzyko wzrasta z tego powodu, że geny użyte w GMO nie tylko są odporne na trawienie, ale przechodzą do organów wewnętrznych. Takie geny zostały odkryte we krwi, śledzionie i nerkach[13]. DNA jest w stanie przedostać się nawet przez łożysko do płodu[14]. Jedyne do tej pory dochodzenie kliniczne pokazało, że zmienione geny z soi są transportowane przez bakterie jelitowe[15].
  • Twierdzenie, że do tej pory nikt nie ucierpiał z powodu spożywania transgenicznej żywności jest nieporozumieniem, ponieważ nikt jeszcze nie monitorował wpływu GMO na życie ludzi. Wiemy, że liczba alergii na soję wzrosła aż do 50 proc. odkąd transgeniczna soja jest dopuszczona na rynek Wielkiej Brytanii[16]. W USA dodatki GMO w żywności spowodowały śmierć około 100 i chorobę 5-10 tys. Amerykanów[17].
  • Niektóre ziarna GMO tworzą własny herbicyd nazwany Bt. Został zaakceptowany, ponieważ wychodzono z założenia, że toksyny Bt nie są aktywne u ssaków. Jednakże toksyny Bt spowodowały gwałtowną reakcję immunologiczną i nadmierny wzrost komórek u karmionych taką żywnością myszy. Natomiast u Filipińczyków mieszkających niedaleko upraw Bt ujawniły się nieprawidłowe reakcje organizmu podczas okresu pylenia[18]. Indyjski raport z listopada 2005 roku dowodzi, że Bt wywołuje także reakcje alergiczne[19]. Co mogłoby się stać, gdyby geny Bt dotarły do flory bakteryjnej naszych jelit? Mogłyby zmienić nasze jelita w żyjącą fabrykę pestycydów.

W przeciwieństwie do publicznie głoszonych opinii, transgeniczne uprawy powodują zwiększenie zużycia herbicydów[20], zmniejszenie plonów oraz zagrożenie bezpieczeństwa żywności. Organizmy modyfikowane genetycznie są szkodliwe dla rolnictwa zrównoważonego i rolnictwa ekologicznego, a przyjęcie transgenicznych upraw przez rolnika wpędza go w zależność od korporacji produkujących zasiewy oraz powoduje jego ciągłe zadłużenie. Produkty transgeniczne zagrażają bioróżnorodności[21], niszczą pożyteczne insekty[22] i bakterie glebowe[23], zanieczyszczają inne uprawy[24] i mogą przetrwać w środowisku przez długi czas[25].

Firmy ubezpieczeniowe nie chcą zabezpieczać ryzyka związanego z GMO[26]. Konsumenci nie chcą takiej żywności[27].

Prosimy o podjęcie działania w celu ochrony naszego zdrowia, środowiska przyrodniczego i przyszłych pokoleń.


[1] Monsanto fined $1.5m for bribery (7 January, 2005) BBC News (https://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4153635.stm)

[2] Delborne, J.A. (August 27, 2004) Transforming Scientific Dissent into Dissidence: Analysis of “The Pulse of Scientific Freedom in the Age of the Biotech Industry”, Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Ecole des Mines, Paris. (https://www.csi.ensmp.fr/WebCSI/4S/download_paper/download_paper.php?paper=delborne.pdf )

[3] GMO: French authorities wish confidentiality on sanitary studies: “OGM : les autorités françaises veulent la confidentialité sur les études sanitaires” (2005) (https://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=95406)

[4]Among many other cases, (may 2004) 'Independent and objective consultants servicing the agricultural, agricultural supply trade, rural and food industries’ (https://www.gmwatch.org/profile1.asp?PrId=308&page=P )

[5] French experts very disturbed by health effects of Monsanto GM corn (March 24 2004), (https://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=3308), Translation of Le Monde article (June 2005) “L’expertise confidentielle sur un inquiétant maïs transgénique,” Confidential report on a worrying GM corn. Also see Spilling the Beans, (https://www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/June05GMCornHealthDangerExposed/index.cfm) by Herve Kempf, 22.04.04, (https://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-362061,0.html )

[6] Malatesta M, Caporaloni C, Gavaudan S, et al (2002) „Ultrastructural Morphometrical and Immunocytochemical Analyses of Hepatocyte Nuclei from Mice Fed on Genetically Modified Soybean”. Cell Structure and Function Vol. 27, No. 4 pp.173-18. (https://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=3622)

[7] Pusztai, A. et al. (2003) Genetically Modified Foods: Potential Human Health Effects. In: Food Safety: Contaminants and Toxins (ed. JPF D’Mello) pp.347-372. CAB International, Wallingford Oxon, UK

[8] Ewen, SWB & Pusztai, A. (1999) Effects of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine. Lancet 354, 1727-1728.

[9] Prescott V.E., Campbell P.M., Moore A., Mattes J., Rothenberg M. E., Foster P.S., Higgins T.J.V., and Hogan S.P. (November 16, 2005) Transgenic Expression of Bean-Amylase Inhibitor in Peas Results in Altered Structure and Immunogenicity, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Volume 53, Issue 23, , pp. 9023 – 9030 (https://www.csiro.au/csiro/content/standard/pssp,,.html)

[10] – Bt Corn Linked to Hog Breeding Problems (May 20, 2002), in https://www.gmfreecymru.org.uk/crops_bt.htm – Sterility indirectly favoured by round-up ready GM crops : Richard S., Moslemi S., Sipahutar H., Benachour N., and Seralini G.-E. (2005) Differential Effects of Gly phosate and Roundup on Human Placental Cells and Aromatase Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 6, June 2005. (https://ehp.niehs.nih.gov/members/2005/7728/7728.pdf )

[11] Report for the Chardon LL Hearing, Non-Suitability of Genetically Engineered Feed for Animals, Dr. Eva Novotny, Scientists for Global Responsibility (May 2002). (https://www.sgr.org.uk/GenEng/animalfeel_all.pdf )

[12] The study was presented at several conferences starting on October 10, 2005, but has not been published or subjected to peer-review. The results must be considered preliminary and unverified, but medical organizations and others are calling for the immediate repetition of the study, given the disturbing findings. See www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/Oct05RatsDieWhenMothersEatGMSoy/index.cfm

[13] Pusztai, A. and Bardocz, S. (2005) GMO in animal nutrition: potential benefits and risks. In „Biology of Nutrition in Growing Animals”, R. Mosenthin, J. Zentek and T. Zebrowska (Eds.), Elsevier Limited, pp. 513-54O.

[14] Doerfler W; Schubbert R (1994) “Uptake of foreign DNA from the environment: the gastrointestinal tract and the placenta as portals of entry,” Journal of molecular genetics and genetics Vol 242: 495-504.

[15] Netherwood, et al (2 February 2004) Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract, Nature Biotechnology, Vol 22 Number.

[16] Townsend M. (March 12, 1999) “Why Soya is a hidden destroyer,” Daily Express.

[17] Smith J. (2003), Seeds of Deception, Chapter 4 Deadly Epidemic, Yes! Books 2003. See also www.seedsofdeception.com, L-tryptophan section.

[18] Preliminary evidence presented at a conference by the Norwegian Institute for Gene Ecology, for delegates to the 2004 UN Biosafety Protocol Conference. See https://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=36 as well as several newspaper reports.

[19] “Bt cotton causing allergic reaction; cattle dead” (November 23, 2005) (https://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=170692&cat=Health )

[20] Benbrook CM (November 2003) Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the United States: The First Eight Years, BioTech InfoNet, Technical Paper No 6.

[21] Independent Scientific Steering Committee (21 March 2005) Managing GM crops with herbicides: Effects on farmland wildlife (https://www.defra.gov.uk/environment/gm/fse/results/fse-summary-05.pdf )

[22] Koechlin, F (March 1999) „Bt Crops and Their Impacts on Insects and Food Webs” ( https://www.biotech-info.net/insects2.html )

[23] Damage to soil bacteria, notably through horizontal transfer: Heinemann J.A, Traavik T. (2004) Problems in monitoring horizontal gene transfer in field trials of transgenic plants. Nat. Biotechnol. 22, pp 1105-1109.

[24] Daniels R., Boffey C., Mogg R., Bond J. & Clarke R. (March 2004) The Potential for dispersal of herbicide tolerance genes from geneticallymodified, herbicide-tolerant oilseed rape crops to wild relatives, Final report to DEFRA, contract ref: EPG 1/5/151. (https://www.defra.gov.uk/environment/gm/research/pdf/epg_1-5-151.pdf )

[25] Jager, M.J. & Tappeser, B. (April 10, 1995). Risk Assessment and Scientific Knowledge. Current data relating to the survival of GMOs and the persistence of their nucleic acids: Is a new debate on safeguards in genetic engineering required? – considerations from an ecological point of view. TWN-Workshop on Biosafety, New York. https://psrast.org/wanho.htm

[26] „Survey reveals: insurance companies say no to GMO” (October 9, 2003) (https://www.greenparty.org.uk/news/836 )

[27] Warwick H., Meziani, G. (September 2002) Seeds of Doubt, UK Soil Association, based on an estimate by Charles Benbrook, former executive director of the US National Academy of Sciences’ Board on Agriculture.