Dziko rosnący rzepak w Japonii zanieczyszczony GMO

Dziko rosnący rzepak w Japonii zanieczyszczony genetycznie modyfikowanymi organizmami

W sierpniu 2005 Japończycy w całym kraju wzięli udział w badaniach dziko rosnącego rzepaku. Zebrano 1169 próbek w 23 prefekturach. Chodziło o stwierdzenie obecności genetycznie modyfikowanego białka w tej roślinie. Badania potwierdziły obecność genetycznych zmian w 153 próbkach, a 14 próbek zdefiniowano jako genetycznie modyfikowane organizmy. […]

Importowane ziarna zmodyfikowanego rzepaku są składowane w różnych miejscach, następnie transportowane ciężarówkami do przetwórni. Powoduje to, że część ziaren ulega rozproszeniu wokół portów przeładunkowych, przetwórni oraz na trasie transportu drogowego. Badania potwierdziły, że faktycznie genetycznie zmodyfikowany rzepak rośnie dziko w różnych miejscach. W prefekturach Fukuoka, Nagano, Osaka i Hyogo znaleziono dziko rosnący rzepak nawet w miejscach znacznie oddalonych od szlaków transportowych. […]

Lokalni działacze rozpoczęli sprawdzanie różnorodnych obszarów i potwierdzili obecność transgenicznego rzepaku w portach Yokkaichi, Nagoya, Kobe, Shimizu i Hakata. Chociaż spodziewano się obecności zmienionych genów w roślinach występujących w tych miejscach, to zaskoczyła wszystkich skala zanieczyszczenia. […]

W dodatku rzepak bardzo łatwo krzyżuje się z innymi roślinami (np. rzodkiew), dlatego prawdopodobieństwo zanieczyszczenia jest duże. Przykładowo, w badaniach przeprowadzonych w zeszłym roku przez niezależną grupę amerykańskich naukowców stwierdzono, że wśród 12 próbek rzepaku 11 było zanieczyszczonych rzepakiem GM.

źródło https://www.saveourseeds.org/dossier/fact_sheet_GT73.htm