Transgeniczna kukurydza na naszych stołach!

KOMUNIKAT Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO, Kraków, 28 listopad 2013r.

OSTRZEŻENIE! Transgeniczna kukurydza na naszych stołach !

Po koniec ubiegłego roku, w wyniku inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, Sejm i Senat, głosami większości rządowej, przyjął nowelizację ustawy nasiennej polegającą na wykreśleniu zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium Polski odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych. Dopuszczono również wpis odmian roślin transgenicznych do krajowego katalogu roślin rolniczych. W rezultacie powyższych zmian nasiona odmian GMO figurują w krajowym rejestrze i mogą być sprowadzane do Polski, co jest równoznaczne z niczym nieograniczoną dostępnością tych nasion do upraw komercyjnych. Read more

Ekologiczna kukurydza skażona genami genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy uprawianej 35 km dalej.

Le Monde, 12 maja 2008
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1035562

„…Ekologiczna kukurydza skażona genami genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy uprawianej 35 km dalej.

Ekologiczni rolnicy z rejonu z Deux-Sevres specjalizujący się w uprawach kukurydzy złożyli zażalenie do tamtejszej żandarmerii, że ich pola zostały zanieczyszczone przez GMO mimo, że najbliższe uprawy transgenicznej kukurydzy oddalone są o 35 km.
Zanieczyszczenie ekologicznej kukurydzy przez GMO ujawniła rutynowa kontrola jednostki certyfikującej rolników ekologicznych.
(…)
Rolnicy Julien and Christian Veillat utracili przywilej oznaczania swoich plonów jako produktów ekologicznych. Dodatkowo żadna firma ubezpieczeniowa nie chce podjąć się ubezpieczania upraw przed ryzykiem kontaminacji przez GMO.
Rolnicy chcą żeby ich przypadek uświadomił całemu ‚rolniczemu światu’ jak niebezpieczne są uprawy GMO w otwartym środowisku. (…)”

!!!Walczmy wspólnie i Polskę/Europę wolną od GMO zanim bedzie za późno.

Prosimy o podpisanie DEKLARACJI z Jasnej Góry DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD
GMO http://www.gmo.icppc.pl/index.php?id=355

Prosimy o nagłośnienie tej DEKLARACJI i zbieranie podpisów.

Dziko rosnący rzepak w Japonii zanieczyszczony GMO

Dziko rosnący rzepak w Japonii zanieczyszczony genetycznie modyfikowanymi organizmami

W sierpniu 2005 Japończycy w całym kraju wzięli udział w badaniach dziko rosnącego rzepaku. Zebrano 1169 próbek w 23 prefekturach. Chodziło o stwierdzenie obecności genetycznie modyfikowanego białka w tej roślinie. Badania potwierdziły obecność genetycznych zmian w 153 próbkach, a 14 próbek zdefiniowano jako genetycznie modyfikowane organizmy. […] Read more