Głosowania

Przegłosowano na NIE wszystkie zgłoszone poprawki mniejszości. Przyjęto ustawę 230 do 202 głosów.
Nie zgodzono się na umieszczanie nawet informacji w katalogu i na opakowaniach, że jest to GMO!