Organizacje, instytucje, VIP

 1. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Anna Szmelcer, prezes
 2. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Sir Julian Rose, prezes
 3. Koalicja ‘POLSKA WOLNA OD GMO’, która reprezentuje ponad 400 podmiotów, Paweł Połanecki w imieniu Komisji Sterującej
 4. EKOLAND, Edyta Jaroszewska Nowak,
 5. Greenpaece, Joanna Miś,
 6. Instytut Spraw Obywatelskich, Olaf Swolkień,
 7. Stowarzyszenia Best ProEko, Anna Bednarek, prezes
 8. Stowarzyszenie z Łodzi Centrum Zrównoważonego Rozwoju, inż. Zbigniew Tynenski (prezes Zarządu)
 9. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Radosław Gawlik,
 10. Małgorzata Tkacz-Janik Radna Sejmiku Śląskiego Przewodnicząca Zielonych 2004
 11. Fundacja PRO SCIENTIAE, Przemysław Ilukowicz,
 12. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze, Adrian Kolodziejczyk
 13. Yoga International Krakow, Centrum jogi i Ajurwedy
 14. Fundacja Heifer International Polska – Monika Styczek
 15. Fundacja Allternet – mgr inż. Krzysztof Lewandowski
 16. Stowarzyszenie Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych Mazowieckie Wierzby – Barbara Polak
 17. STOWARZYSZENIE OKOLICA, mgr inż. arch. Małgorzata Grabowska-Snarska
 18. Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim, Prezes Marzena Grabowska-Nowicka
 19. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Krzysztof Szczepański
 20. Ptaki Polskie, Tatiana Baranowska
 21. RZECZY NOWE – Ruch Społeczny im. Jana Pawła II, Jacek Andrzej Rossakiewicz,
 22. Stowarzyszenia Dla Ziemi, Ewa Kozdraj
 23. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Małopolska, Kazimierz Rabsztyn
 24. Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej z siedzibą w Śmiłowie, ul. Jachna 1
 25. Fundacja ARTE EGO, Dagna Gmitrowicz
 26. partia RACJA Polskiej Lewicy, Teresa Jakubowska, przewodnicząca
 27. Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”
 28. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych “Wzrastaj” w Jastrzębiu Zdroju
 29. Agencja Dziennikarska REPORTER – Krzysztof Kamiński
 30. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Prezes Zarządu
 31. Stowarzyszenia dla Popierania Życia Uniwersalnego z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu – Edward Wuj
 32. Fundacja Allternet, mgr inż. Krzysztof Lewandowski
 33. Jan Tabiński, firma TAST Szczecin
 34. Marcin Wojciechowski, Prezes Zarządu BlueSand T&T Polska sp.z o.o
 35. mgr Grzegorz Szołtysik, przyrodnik, specjalista proceduralny w planowaniu przestrzennym, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju “Zielona Ziemia w woj. Opolskim
 36. Małgorzata Znamierowska- właścicielka ekologicznej firmy cateringowej, publicystka “Zielone wiadomosci”< “Niedziela”
 37. Michał Napierzyński – Redaktor Naczelny www.dobraidea.pl
 38. Stowarzyszenie Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych Mazowieckie Wierzby, Barbara Polak prezes zarządu SGAiE
 39. Agnieszka Zatorska – Jakubowska – www.ecowawa.pl
 40. ECOMATERIA.PL, Izabela Mayer
 41. Społeczny Instytut Ekologiczny
 42. Stowarzyszenie “Dla Dawnych Odmian i Ras”
 43. Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
 44. Attac Polska – Piotr Kawiorski
 45. Centrum Inicjatyw Społecznych – Gliwice, Janina Sokołowska
 46. Marzena i Marcin Galiccy, Właściciele ekoJa,  Pracujący na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju
 47. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach “STOP NOP”,
 48. Justyna Socha Studio Tajskiego Yoga-Masażu www.thaiyoga.biz,
 49. Aleksander Skwara Wydawnictwo Nowy Horyzont, Bogusława Jurkevich
 50. Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne “Natura”, prezes Józef Michałek
 51. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi “Julin”-Bożena Popowska -prezes,Ewa Krzyżewska-wiceprezes i członkowie
 52. Stowarzyszenie Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa, Julin”im.H.i I.J.Paderewskich w Kaliskach z dyr.Małgorzatą Siuchta i nauczycielami i całą społecznością szkolną.
 53. Katarzyna Lisowska, dr hab., członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska
 54. Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 55. Jacek J. Nowak, dr, profesor kontraktowy Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Zarządzania zrównoważonym rozwojem
 56. prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, emeryt, wykładowca akadmeicki, biolog
 57. Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii
 58. dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 59. Prof. zw. dr. hab. inż. Magdalena Jaworska Kat. Ochrony Środowiska Rolniczego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 60. Prof. dr hab. Jan Szyszko. Poseł PiS. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW
 61. Prof.dr hab. Stanisław Kaniszewski, Pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 62. Dr Józef Babik, Pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 63. Dr Irena Babik, Pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 64. Dr Med..Danuta Dabrowska
 65. Doc.Dr.hab. Joanna Zarzecka
 66. Dr. Tadeusz Zarzecki
 67. Dr.Med.Katarzyna Michalak
 68. dr Monika Kusiak, wykładowca Uniwersytet Jagielloński Kraków
 69. Jadwiga Łopata laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
 70. Andrzej Rabsztyn, dr hab. nauk rolniczych, Uniwesytet Rolniczy w Krakowie
 71. dr inż. Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński
 72. dr inż. Krzysztof Onopiak
 73. kpt.ż.w inż. Marcin Warchoł
 74. dr Roman Andrzej ŚNIADY,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 75. Aleksandra Sonia Priwieziencew- członek komisji ds. GMO przy Min. Środowiska
 76. Prof. dr hab. Magdalena Jaworska, UR Kraków
 77. Zielona Partia Szwecji, region Blekinge, Jacek Jurkowski
 78. Agricola – Roman Świątek
 79. Ffundacja EkoMost – Wojciech Wilk
 80. Polska Akcja Obywatelska – WIKTOR MORGULEC
 81. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury – Jakub Placha
 82. Bio Planet Sp. z o.o. – Sylwester Strużyna
 83. Stowarzyszenie na rzecz ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO – Izabela Jaglarz
 84. Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodziela – Witold Cyranowicz
 85. PHU CSISILVER – Mariusz Kierzek
 86. Laboratorium Możliwości Fundacja edukacyjna – Robert Kornecki
 87. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK – Piotr Dominiak
 88. Fundacja Pożywienie Darem Serca – Waldemar Piasecki
 89. Stowarzyszenie Ekologiczno Artystyczne Ręką Dzieło – Piotr Romanowski
 90. Stowarzyszenie Victoria – Bogusław Maśliński
 91. RACJA Polskiej Lewicy, Mazowsze, Przewodnicząca RACJI Mazowieckiej. – Barbara Mierzewicz
 92. Fundacja Projekt Caracol – Wojciech Jeżewski
 93. Stowarzyszenie, Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Przytulia – Marta Szkiel
 94. Młodzi Socjaliści – Damian Chodorek, Michał Boś
 95. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Nowej Soli – Ignacy Radczyc
 96. Uniwersytet Artystyczny – Anna Goebel
 97. Przetwórstwo i Wyrób Wędlin Marian Pierzchała – Marian Pierzchała
 98. Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej – Tadeusz Matula
 99. Studio Zdrowia NYC – Wieslaw Wesley Labaj
 100. Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach – Iwona Leśniewicz
 101. Stowarzyszenie MBPDŚ – Lidia Greń-Wajdzik
 102. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych – Kazimierz Pipia
 103. Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół Wegetarianizmu – Piotr Grabowski
 104. Stowarzyszenie Serfenta – Anna Falkiewicz
 105. Instytut Świadomego Rozwoju – Urszula Mijakoska
 106. RIPOSTA Agencja Marketingu Zintegrowanego – Anita Doktór
 107. Akademia Rozwoju Osobistego – Elżbieta Soból
 108. GAN- GRUPA ARTYSTÓW NIEZALEŻNYCH – JANUSZ MAGIERA
 109. Nomada, Stowarzyszenie na rzecz społeczństwa wielokulturowego – Monika Kujawska
 110. MS Design – Maria Skotnicka
 111. Stowarzyszenie Pro sanus – JERZY TOKAJUK
 112. LuxProNatura.org – Jarosław Wójcik
 113. SIP – Dariusz Slugocki
 114. Stowarzyszenie Homo Faber – Jacek Rachwald
 115. EMEKO – Jarosław Jaglarz
 116. Lubelski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND – Robert Kuryluk
 117. SDIAKDS Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Nasz Włostów – Barbara Brzeska
 118. Zielony Instytut – Liliana Religa
 119. Instytut Medycyny Integracyjnej – Emilia Lorenc
 120. Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu – Jacek J. Nowak
 121. Akademia Wyobraźni – Michał Dawidowicz
 122. Sklep Zielarsko – Medyczny – Luiza Rybczyńska
 123. SVET Language & Communication – Irina Malinkina
 124. Art Of Living – Michał Pieszczyński
 125. Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego – Ewa Rembiałkowska
 126. Stowarzyszenie Ziemia 2.0″” – Michał Miklewicz
 127. Nadzorcem inspektorów szkól zawodowych w Holandii. – Dr. Jan Kuczek
 128. Fundacja EUROROZWÓJ – Robert Kierzkowski
 129. Stowarzyszenie Trenerów i Praktyków Relaksacji Przestrzeń – Ewa Dobrołowicz
 130. Związek Twórców Odmian Roślin Uprawnych – Jan Krzymański
 131. Avtomat – Kajetan Łukomski
 132. Stowarzyszenie CEL – Marcin Maserak
 133. Planeta Zdrowie – Katarzyna Ciborowska
 134. Neurokultura.pl – medium zaangażowane – Paweł Barański
 135. The zeitgeist movement – Tadeusz Przybylski, Waldemar Wosiński
 136. Stowarzyszenie Lepszy Świat – Emil Konstanty Borowiecki
 137. Muzeum Przyrodnicze U.Wr. – Anna Kijewska
 138. Bank Żywności w Elblągu, prezes – Teresa Bocheńska
 139. Fundacja Engram – Marta lawinska
 140. p.o. kierownika Domu Kultury Błonie w Lublinie – Tomasz Załucki
 141. Oddział Wschodniomazowiecki Ekoland – Dariusz Dąbrowski
 142. Sklep ekologiczny Zdrowe Kosmetyki Bolesławiec – IWONA JASIŃSKA
 143. Plus for Beauty – Inez G-Skoczyk
 144. Prof. Jan D. Antoszkiewicz,  Profesor, Dziekan Wydziału Zarządzania SWSPIZ w Łodzi
Prof. Jan D. Antoszkiewicz Profesor, Dziekan Wydziału Zarządzania SWSPIZ w Łodzi

Prof. Jan D. Antoszkiewicz, Profesor, Dziekan Wydziału Zarządzania SWSPIZ w Łodzi