Nasiona i GMO

Łatwo możesz poprzeć APEL DO RZĄDU i POLITYKÓW na stronie

www.alert-box.org

 

List do pobrania [*.doc] [*.pdf]

Szanowni Państwo,
Prosimy o poparcie i nagłośnienie APELU DO RZĄDU I POLITYKÓW w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie.

Głosowanie w jej sprawie odbędzie się już 7 czerwca. Informację o tym dostaliśmy dopiero kilka dni temu. Sposób w jaki próbuje się przeforsować tę nową ustawę jest drastycznym przykładem braku poszanowania obowiązującego prawa. Nie przeprowadzono konsultacji społecznych!
Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie wykreślono kluczowe zapisy w brzmieniu : „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” Nowa ustawa zawiera bardzo nieprecyzyjne regulacje w sprawie nasion i roślin GMO, co zostanie wykorzystane jako kolejna furtka prawna przez tych, którym zależy, aby w Polsce uprawiać GMO.

Ponadto ta nowa ustawy o nasiennictwie spowoduje poważne (!!!) ograniczenia dostępu do tradycyjnych nasion, a zatem lekceważenie dorobku polskich naukowców, rolników i organizacji rolniczych. Zawiera ona m.in. takie zapisy: “…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

W związku z powyższym domagamy się odrzucenia tej propozycji ustawy podczas głosowania.
Prosimy Państwa o poparcie naszej inicjatywy poprzez dopisanie swojego nazwiska ze wszystkimi tytułami i/lub organizacji i rozesłanie listu/APELU do polityków, rządu, mediów i do innych swoich kontaktów. Prosimy o informację czy możemy dopisać Wasze nazwiska/organizacje na końcu listu. Jeśli tak to prosimy o podanie jakie tytuły i organizacje mamy wpisać.
LIST/APEL jest tutaj.
https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2011/06/ustawa_o_nasiennictwie.pdf
https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2011/06/ustawa_o_nasiennictwie.doc

Serdecznie pozdrawiamy,
Jadwiga Łopata i Julian Rose

Lista organizacji, instytucji i osób popierających APEL:

Organizacje i instytucje

 1. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Anna Szmelcer, prezes
 2. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Sir Julian Rose, prezes
 3. Koalicja ‚POLSKA WOLNA OD GMO’, która reprezentuje ponad 400 podmiotów, Paweł Połanecki w imieniu Komisji Sterującej
 4. EKOLAND, Edyta Jaroszewska Nowak,
 5. Greenpaece, Joanna Miś,
 6. Instytut Spraw Obywatelskich, Olaf Swolkień,
 7. Stowarzyszenia Best ProEko, Anna Bednarek, prezes
 8. Stowarzyszenie z Łodzi Centrum Zrównoważonego Rozwoju, inż. Zbigniew Tynenski (prezes Zarządu)
 9. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Radosław Gawlik,
 10. Małgorzata Tkacz-Janik Radna Sejmiku Śląskiego Przewodnicząca Zielonych 2004
 11. Fundacja PRO SCIENTIAE, Przemysław Ilukowicz,
 12. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze, Adrian Kolodziejczyk
 13. Stowarzyszenie Ptaki Polskie – Jacek Karczewski
 14. Yoga International Krakow, Centrum jogi i Ajurwedy
 15. Fundacja Heifer International Polska – Monika Styczek
 16. Fundacja Allternet – mgr inż. Krzysztof Lewandowski
 17. Stowarzyszenie Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych Mazowieckie Wierzby – Barbara Polak
 18. STOWARZYSZENIE OKOLICA, mgr inż. arch. Małgorzata Grabowska-Snarska
 19. Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim, Prezes Marzena Grabowska-Nowicka
 20. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Krzysztof Szczepański
 21. Ptaki Polskie, Tatiana Baranowska
 22. RZECZY NOWE – Ruch Społeczny im. Jana Pawła II, Jacek Andrzej Rossakiewicz,
 23. Stowarzyszenia Dla Ziemi, Ewa Kozdraj
 24. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Małopolska, Kazimierz Rabsztyn
 25. Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej z siedzibą w Śmiłowie, ul. Jachna 1
 26. Fundacja ARTE EGO, Dagna Gmitrowicz
 27. partia RACJA Polskiej Lewicy, Teresa Jakubowska, przewodnicząca
 28. Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”
 29. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” w Jastrzębiu Zdroju
 30. Agencja Dziennikarska REPORTER – Krzysztof Kamiński
 31. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Prezes Zarządu
 32. Stowarzyszenia dla Popierania Życia Uniwersalnego z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu – Edward Wuj
 33. Fundacja Allternet, mgr inż. Krzysztof Lewandowski
 34. Jan Tabiński, firma TAST Szczecin
 35. Marcin Wojciechowski, Prezes Zarządu BlueSand T&T Polska sp.z o.o
 36. mgr Grzegorz Szołtysik, przyrodnik, specjalista proceduralny w planowaniu przestrzennym, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia w woj. Opolskim
 37. Małgorzata Znamierowska- właścicielka ekologicznej firmy cateringowej, publicystka „Zielone wiadomosci”< „Niedziela”
 38. Michał Napierzyński – Redaktor Naczelny www.dobraidea.pl
 39. Stowarzyszenie Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych Mazowieckie Wierzby, Barbara Polak prezes zarządu SGAiE
 40. Agnieszka Zatorska – Jakubowska – www.ecowawa.pl
 41. ECOMATERIA.PL, Izabela Mayer
 42. Społeczny Instytut Ekologiczny
 43. Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras”
 44. Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
 45. Attac Polska – Piotr Kawiorski
 46. Centrum Inicjatyw Społecznych – Gliwice, Janina Sokołowska
 47. Marzena i Marcin Galiccy, Właściciele ekoJa,  Pracujący na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju
 48. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”,
 49. Justyna Socha Studio Tajskiego Yoga-Masażu www.thaiyoga.biz,
 50. Aleksander Skwara Wydawnictwo Nowy Horyzont, Bogusława Jurkevich
 51. Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Natura”, prezes Józef Michałek
 52. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Julin”-Bożena Popowska -prezes,Ewa Krzyżewska-wiceprezes i członkowie
 53. Stowarzyszenie Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa, Julin”im.H.i I.J.Paderewskich w Kaliskach z dyr.Małgorzatą Siuchta i nauczycielami i całą społecznością szkolną.
 54. Zielona Partia Szwecji, region Blekinge, Jacek Jurkowski

VIP

 1. Katarzyna Lisowska, dr hab., członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska
 2. Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 3. Jacek J. Nowak, dr, profesor kontraktowy Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Zarządzania zrównoważonym rozwojem
 4. prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, emeryt, wykładowca akadmeicki, biolog
 5. Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii
 6. dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 7. Prof. zw. dr. hab. inż. Magdalena Jaworska Kat. Ochrony Środowiska Rolniczego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 8. Prof. dr hab. Jan Szyszko. Poseł PiS. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW
 9. Prof.dr hab. Stanisław Kaniszewski, Pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 10. Dr Józef Babik, Pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 11. Dr Irena Babik, Pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 12. Dr Med..Danuta Dabrowska
 13. Doc.Dr.hab. Joanna Zarzecka
 14. Dr. Tadeusz Zarzecki
 15. Dr.Med.Katarzyna Michalak
 16. dr Monika Kusiak, wykładowca Uniwersytet Jagielloński Kraków
 17. Jadwiga Łopata laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
 18. Andrzej Rabsztyn, dr hab. nauk rolniczych, Uniwesytet Rolniczy w Krakowie
 19. dr inż. Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński
 20. dr inż. Krzysztof Onopiak
 21. kpt.ż.w inż. Marcin Warchoł
 22. dr Roman Andrzej ŚNIADY,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 23. Aleksandra Sonia Priwieziencew- członek komisji ds. GMO przy Min. Środowiska
 24. Prof. dr hab. Magdalena Jaworska, UR Kraków

Osoby prywatne

 1. Krzysztof Klubo, muzyk, Londyn, Warszawa
 2. Inz.Ogrodnictwa Katarzyna Stryjniak Erickson
 3. Mgr.Richard Erickson
 4. Mgr.Jacek Kubrak
 5. Mgr. Grazyna Sliwa
 6. Mgr.Anna Michna
 7. Mgr. Wojciech Szlachetka
 8. Mgr.Leszek Ziembla
 9. Mgr.Miroslaw Pelka
 10. Mgr.Teresa Czekajewska
 11. Katarzyna Nowicka
 12. Mgr.Beata Podraza
 13. Dorota Pichowicz
 14. Andrzej Ulamek
 15. Piotr Glowacki
 16. Danuta Skwirtynska
 17. Mgr. Henryk Dabrowski
 18. Mgr.Zofia De Ines
 19. Marta Rybarska
 20. Elzbieta Gostylla
 21. Zofia Kieltyka
 22. Danuta Cackowska
 23. Edward Cackowski
 24. Malgorzata Korolczuk
 25. Aneta Nowicka
 26. Mariola Szulc
 27. Piotr Szulc
 28. Barbara Hałuszczyńska
 29. Robert Mikołajek
 30. Marek Chrzanowski
 31. Magdalena Zamorska, Instytut Kulturoznawstwa UWr (dydaktyk)
 32. mgr.inż.Techologii Rolno Spożywczej SGGW w Warszawie – Czesław Majewski
 33. mgr farm. Łukasz Jarosz
 34. Magdalena kuźniarz-scheiner, gospodarstwo rolne
 35. arch. Janusz Tyrlik
 36. Ewa Skibińska, fotograf
 37. Adam Zalewski
 38. Waldemar Wosiński
 39. Iwona Kawinska
 40. Zdzisaw Kawinski
 41. Barbara Stempien
 42. Tomasz Stempien
 43. Magdalena Zamorska
 44. Ewa Skibińska, fotograf
 45. Magda Kuźniarz
 46. Piotr Sokołowicz, Pfizer Polska
 47. Tatiana Baranowska
 48. Patrycja Chacia
 49. Arkadiusz Glaas
 50. Sławomir Jędrzejewski
 51. Jacek Karczewski
 52. Michał Matyskiel
 53. Anna Pilarska
 54. Paweł Sidło
 55. Marcin Siuchno
 56. Emilia Sokołowska
 57. Anna Michalska
 58. Dariusz Bobowski
 59. Maria Łuc – Słomiany, Rzeszów
 60. Agata Słomiany, Rzeszów.
 61. Mateusz Hurnowicz – student ochrony środowiska na ATH w Bielsku-Białej
 62. Joanna Tymińska, mgr inż ogrodnik
 63. Jadwiga Bartosz
 64. Kamila Belka, mgr
 65. Marta Trzeciak
 66. mgr inż Halina Hurnowicz
 67. Teresa Wittenbeck Wrocław
 68. Wanda Pazdan
 69. Andrzej Opałka
 70. Adam Łękawa
 71. Grzegorz Skwarek
 72. Marta Gurczyńska i Bogusław Gurczyński
 73. Malgorzata Hańczyc
 74. Sylwia Heinrich
 75. Hanna Trochimiuk Warszawa
 76. Jacek Witak
 77. Jadwiga Czaradzka
 78. Andrzej Jędryka,
 79. Krystyna Jędryka,
 80. Szymon Jędryka,
 81. Justyna Szczepaniak
 82. Marek i Beata Kąckowscy
 83. Łukasz Krysiewicz
 84. Andrzej Panowski i Barbara Panowska, Gdynia
 85. Artur Wiatr
 86. Ewa Wiatr
 87. Adam Jusiński
 88. Andrzej Łukaszewicz
 89. Iwona Kusy, Płock
 90. Hanna Kusy, Płock
 91. Małgorzata Kaczmarowicz
 92. Roman NACHT
 93. Mariusz Szczytyński
 94. Karol Wysocki
 95. Agnieszka Wysocka
 96. Dorota Mirek
 97. Marta Mirek
 98. Tadeusz Mirek
 99. Andrzej Pomirski, Holista
 100. Marek Jahnz
 101. Kaja Pomirska, Studentka Open University Wielka Brytania
 102. MARIA MORGULEC architekt
 103. mgr inż. elektryk Teresa Wilhelma Zaroń
 104. Sierakowski Konrad
 105. Sierakowski Konrad junior
 106. Sierakowski Bartosz
 107. Sierakowski Radosław
 108. Sierakowski Janusz
 109. Sierakowska Grażyna
 110. Budziszewska Małgorzata
 111. Budziszewska Hanna
 112. Budziszewski Tomasz
 113. Budziszewski Tomasz junior
 114. Budziszewski Antoni
 115. Budziszewski Stanisław
 116. Sierakowska Anna
 117. Sierakowska Maja
 118. Olej Bogdan
 119. Olej Tomasz
 120. Olej Hanna
 121. Olej Halina
 122. Gospodarstwo agroturystyczne POD GRUSZĄ- Gruszów
 123. mgr.inz.Wojciech M.Brzeski
 124. Sylwia Lubak, Rekrutantka, Adams’ Multilingual Recruitment
 125. Grażyna Halastra
 126. Sławomir M. Kozak – wydawca
 127. Izabela Paletko
 128. Piotr Maciejewski
 129. Justyna Warchoł
 130. Adam Warchoł
 131. Jacek Siewkowski
 132. mgr Beata Kwiatosz, animator społeczno-kulturalny
 133. Waldemar Lipski – Ekoland
 134. Anna Jeziorska
 135. Anna Maria Lauryn
 136. Katarzyna Słodczyk
 137. Maria Łysik, doktor nauk leśnych
 138. Jan Serwiński
 139. Tomasz Soliński
 140. Magdalena Wnukowicz-Rękosiewicz
 141. Lilianna Chrabąszcz
 142. Izabela Rzempowska
 143. Maria Szadkowska
 144. Małgorzata Borowiec
 145. Ewelina Śpionek
 146. Agnieszka Berbelska
 147. Łukasz Tarapacz
 148. Paulina Pierzchała
 149. Adrian Piesik
 150. Małgorzata Adamczyk
 151. Barbara i Ryszard Wojtaszek
 152. Dorota Malecha
 153. Katarzyna Stępnik
 154. Mirosław Stępnik
 155. Bartosz Stępnik
 156. Michał Stępnik
 157. Jacek Maliszewski
 158. Małgorzata Bliskowska
 159. Agnieszka Kożuch
 160. Krzysztof Kaczmarowicz
 161. mgr Anna Koczan
 162. Anna Pogonowska, mgr pedagogiki specjalnej
 163. Agata Smalcerz Galeria Bielska BWA, dyrektor
 164. mgr Marcin Bogusławski
 165. Katarzyna Kowal
 166. Krzysztof Kowal
 167. mgr Magdalena Nowak
 168. Michał Karczewski
 169. Apolinary Żuchowicz
 170. Karolina Posyniak, Kraków, ekonomista
 171. Leszek Jasiewicz
 172. Zygmunt Dąbkowski, specjalista ds BHP
 173. Jacek Rogoliński, Instytut Onkologii w Gliwicach
 174. Anna Głowacka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biologii Środowiskowej
 175. Krzysztof Mielczarek
 176. Agnieszka Kupisz
 177. Ewa Wadrańska – Włoch – politolog
 178. Henryk Włoch – artysta malarz
 179. Robert Nejman
 180. Aneta Nejman
 181. Dorota Nejman
 182. Barbara Kowalczyk Stanisława Zemlik
 183. mgr inż.rolnik Ilska Małgorzata
 184. mgr inż. technologii żywności Anna Kołacz-Miszczyszyn
 185. Anna Krzyszowska-Kamińska
 186. lekarz pediatra specjalista w rehabilitacji medycznej Pracownik Fundacji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”- Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci we Wrocławiu – Ewa Kwapisz-Uberna
 187. Zuzanna Górska
 188. Danuta Gaczkowska
 189. Jerzy Gaczkowski
 190. Krzysztof Mielczarek
 191. Piotr Radowicz
 192. Hanna Trochimiuk
 193. Ania Chodkowska
 194. Artur Kocięcki
 195. Anna Rakoczy, architekt
 196. Anna Moneta
 197. Malgorzata Dorecka
 198. Janina Reliszko
 199. Piotr Jaślarz
 200. Maria Jaślarz
 201. Zenon Dąbrowski
 202. Ewa Krystyna Grabowska
 203. mgr Alicja Grabowska
 204. Anna Maria Grabowska
 205. mgr Wojciech Grabowski
 206. Ewa Grabowska
 207. Alicja Grabowska
 208. mgr Eliza Kwincińska
 209. Marta Grefka
 210. Paweł Pajda
 211. Paweł Pstrągowski
 212. Aleksandra Bem- studentka Akademii Medycznej
 213. Teresa Bem- technik chemik
 214. Barbara Budkiewicz
 215. Karolina Buczma
 216. Teresa Nasiłowska
 217. Michał Szymczak
 218. Katarzyna Morąg
 219. Małgorzata Adamczyk
 220. Mgr Jacek Filończyk
 221. Ewa Dąbrowska
 222. Małgorzata Świątek
 223. Małgorzata Karasiewicz
 224. Hanna Urbanowicz
 225. Witold Stróżewski
 226. Ida Buraczewska
 227. Antoni Haftka
 228. Małgorzata Halicka
 229. Marta Dziedziniewicz
 230. Kasia Jagiełło
 231. Leonard Adamczyk
 232. Małgorzata Tyszkiewicz- Adamczyk
 233. Marta Adamczyk
 234. Aleksandra Adamczyk
 235. Andrzej Żwawa
 236. Basia Rapałlo
 237. Maja Rębkowska, nauczycielka
 238. Justyna Kutnik
 239. Tadeusz Moraczewski
 240. Grażyna Heinrich
 241. Piotr Piotrkowski
 242. Krzysztof Kacprzyk
 243. Joanna Gwizdała
 244. Joanna Baumgartner, artysta grafik
 245. Anna Otffinowska
 246. Dorota Wieczorek
 247. Kamila Drylska Czekalska,
 248. Marcin Czekalski,
 249. Barbara Dębska Drylska
 250. Marian Drylski
 251. mgr Dorota Danowska (bioetyk)
 252. Stanisław Szyszko
 253. Marta Szyszko
 254. Bogdan Menażyk, mgr. inż. nawigator morski, kapitan żeglugi wielkiej
 255. Amelia Romańska
 256. Ewa Dukwicz
 257. Anna Polowiec
 258. Teresa Polowiec-Sroczynska
 259. Marzena Wróblewska-Zawieja
 260. Edyta Wilk
 261. Magdalena Baran
 262. Sylwia Wilk
 263. Kuś Krzysztof
 264. Ledwoch Paulina
 265. Karolina Łapot
 266. Maciejczyk Ilona
 267. Paweł Latoszek
 268. Paulina Walencik
 269. Joanna Zabawa
 270. Guzikowska Agata
 271. Kamil Koroń
 272. Małgorzata Paruch
 273. Karol Zych
 274. Ilona Przytuła
 275. Katarzyna Jaśkowiec
 276. Sylwa Salach
 277. Katarzyna Kmiecińska
 278. Małgorzata Pęcak
 279. Paulina Moś
 280. Anna Pogan
 281. Michał Maciejowski
 282. Magdalena Bryndal
 283. Magdalena Cygan
 284. Małgorzata Sanacka
 285. Monika Siwiec
 286. Sabina Zagtor
 287. Aleksandra Szczudlik
 288. Mateusz Strózik
 289. Ewa Piąterowska
 290. Ewelina Skrzypoń
 291. Izabela Płachta
 292. Smędz Aleksandra
 293. Kamila Piechota
 294. Anna Ślizowska
 295. Karolina Cimal
 296. Monika Kapinos
 297. Olga Pawełko – Pławewska
 298. Barbara Korniłowicz
 299. Weronika Walorek
 300. Anna Pyka
 301. Magdalena Dziubińska
 302. Monika Dyś
 303. Agata Duda
 304. Marta kaleta
 305. Paweł Kołodziejski
 306. Barbara Adamska
 307. Małgorztata Walon
 308. Anna Dzinrok
 309. Łukasz Kot
 310. Aneta Tadeusz
 311. Kinga Stachura
 312. Jakub Suder
 313. Słonko Monika
 314. Włodarczyk Beata
 315. Katarzyna Gałęziowska
 316. Paulina Dłubacz
 317. Izabela Dorman
 318. Angelika Ciesielka
 319. Adam Dydowski
 320. Marcin Nolin
 321. Agnieszka Trela
 322. Daniel Płacheta
 323. Beata Ciepan
 324. Marta Węgrzyn
 325. Małgorzata Kot
 326. Paulina Kołodziej
 327. Marta Sadzik
 328. Michał Browarnik
 329. Hubert Gładysz
 330. Marek Dominik
 331. Łukasz Babula
 332. Rafał Błaszczyk
 333. Kamil Czelśniak
 334. Paweł Szacki
 335. Anna Uznańska
 336. Klaudia Kowalik
 337. Anna Jasz
 338. Angelika Coboła
 339. Karolina Juda
 340. Sebastian Lejkowski
 341. Kwiatkowska Katarzyna
 342. Paulina Dziadkowiec
 343. Joanna Szostak
 344. Arkadiusz Jamróz
 345. Przemysław Szota
 346. Kobas Żaneta
 347. Karolina Maroszek
 348. Joanna Półtorak
 349. Joanna Borla
 350. Zofia Zagubieniak
 351. Małgorzata Grabowska
 352. Paweł Pędzisz
 353. Magdalena Sikora
 354. Olga Sypuła
 355. Małgorzata Żaczek