Konkurs

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze, najlepsze wykonanie piosenki SOLIDARNIE NIE DLA GMO

Tekst piosenki

Aby wziąć udział w konkursie należy

 1. zgłosić swój udział w konkursie przesyłając e-mail na adres biuro@icppc.pl
 2. nagrać wykonanie piosenki w formacie mp3, lub przesłać na youtube.pl
 3. przesłać plik lub link do wykonania piosenki na adres biuro@icppc.pkl z tematem wykonanie piosenki SOLIDARNIE NIE DLA GMO.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs jest prowadzony na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja ICPPC, 34-146 Stryszów zwany dalej Organizatorem.
 3. Konkurs trwa od 10 grudnia 2010 roku do 5 lutego 2011.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.
 5. Uczestnik/uczestniczka konkursu wyrażając chęć udziału w konkursie:
  • oświadcza, że przy tworzeniu swojej pracy nie dopuścił/a się złamania praw autorskich.
  • zezwala Organizatorowi na publikację oraz rozpowszechnianie swojej pracy w stopniu jaki Organizator uzna za stosowny;
  • oświadcza, że prace nie zostały nigdzie uprzednio publikowane;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych;
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury wybierze zwycięskie prace, których autorom zostaną przyznane nagrody.
 7. Jury tworzy trzech przedstawicieli Organizatora,
 8. Ocena prac zgłoszonych do konkursu dotyczyć będzie następujących kryteriów:
  • Walory artystyczne,
  • Wkład pracy,
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2010
 10. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie.

NAGRODY (do wyboru):

 1. Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl z przewodnikiem
 2. Książki „Zmieniając kursu na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów” z dedykacją autora Sir Julian Rose
 3. Przypinki „POLSKA WOLNA OD GMO”
 4. Książki „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY, Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” z dedykacją autorki Jadwigi Łopata, laureatki nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
 5. Naklejki STREFA WOLNA OD GMO
 6. Płyty z filmem „Życie wymyka się spod kontroli”
 7. Płyty NATURALNE GENY z zestawem filmów