Żywność modyfikowana genetycznie – obietnice i rzeczywistość, szansa czy zagrożenie

Zobacz prezentację do wykładu Prof. dr hab. Tadeusz P. Żarskiego pracownika Katedry Biologii Środowiska Zwierząt SGGW.