Greenpeace wręcza Premierowi „Białą księgę GMO”

22. czerwca 2009 roku Greenpeace wręczył premierowi Donaldowi Tuskowi „Białą księgę GMO”. Zawarte w niej dokumenty zostały stworzone przez kraje UE, które wprowadziły zakaz upraw transgenicznych na swoim terenie. Ponadto zawiera ona także kilkadziesiąt badań naukowych na temat upraw GMO, które udowadniają ryzyko dla ludzi i środowiska.

Księga ma wspomóc we wprowadzeniu przez polski rząd ustawy o całkowitym zakazie upraw i obrocie genetycznie zmienioną kukrydzą firmy Monsanto (MON 810) będącą jedyną odmianą, która została dopuszczona do wysiewu w UE.

Pobierz streszczenie Białej księgi.

Nowa ustawa ma uregulować polskie przepisy i dopasować je do prawa unijnego. Obecnie w polskim prawie istnieją luki, gdyż wprawdzie zabrania ono handlu ziarnem GMO ale nie ma zapisu odnośnie wysiewu. Zostaje to wykorzystywane przez firmy biotechnologiczne, które zachęcają rolników do nabywania ziaren za granicą i wysiewem w Polsce. W skutek takiego działania nie wiadomo ile GMO przedostaje się do środowiska, bo nikt tego nie kontroluje. Szacunkowo okolo 3000 ha polskich pól obsianych jest kukurydzą MON 810.

W myśl regulacji unijnych nie można zabronić uprawy MON 810. Dlatego też ekolodzy domagają się osobnego zakazu uprawy tej kukurydzy. Powołują się przy tym na przykłady takich krajów jak Francja, Niemcy, Austria, Węgry, Luksemburg, Grecja, które zabroniły jej uprawy na swoich terytoriach.

Link do artykułu na stronie Greenpeace: https://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/biala-ksiega-gmo?mode=send