Lekarze wzywają do zakazu GMO

AAEM potwierdza, że „żywność genetycznie zmodyfikowana stanowi poważne ryzyko dla zdrowia” i wzywa o moratorium na GMO

Lekarze wzywają do zakazu GMO
Amerykańska Środowiskowa Akademia Medyczna (American Academy of Environmental Medicine-AAEM) wzywa o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na genetycznie modyfikowaną żywność.

AAEM wypracowała stanowisko, w którym oświadcza, że „żywność genetycznie zmodyfikowana stanowi poważne ryzyko dla zdrowia” i wzywa o moratorium na GMO. Dając za przykład badania prowadzone nad zwierzętami, AAEM wnioskuje, że „to nie jest przypadkowy związek między żywnością GM a niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi” i że „żywność GM stanowi poważne ryzyko dla zdrowia związane z toksycznością, alergiami, systemem immunologicznym i rozrodczym oraz ze zdrowiem metabolicznym, fizjologicznym i genetycznym.”

AAEM wzywa:..

  • Do moratorium na żywność genetycznie modyfikowaną i natychmiastowe wprowadzenie długiego czasu testowania bezpieczeństwa i odpowiedniego znakowania
  • Lekarzy do informowania pacjentów, medyczną społeczność i całe społeczeństwo jak uniknąć spożywania GMO
  • Do uznania przez lekarzy żywności GM za czynnik chorobotwórczy
  • Do prowadzenia większej ilości niezależnych długoterminowych badań naukowych, aby rozpocząć zbieranie danych w celu zbadania roli zmodyfikowanej żywności na zdrowie człowieka. (…)

AAEM jest międzynarodowym stowarzyszeniem lekarzy i innych specjalistów zajmującym się kwestiami klinicznych aspektów zdrowia środowiskowego.

Oryginalna informacja na https://icppc.pl/pl/gmo/eng_index.php?id=doctors

Informacja z 19 maja 2009