Szczepionki HPV w roślinach, mikrobach i wirusach

Zagrożenia wynikające z produkcji szczepionki HPV w roślinach, mikrobach i wirusach

Udostępnianie na szeroką skalę niebezpiecznych transgenów i szczepionek może potencjalnie doprowadzić do wyprodukowania wirusów bardziej śmiercionośnych niż te przeciwko którym szczepionki HPV mają zabezpieczać.

Prof. Joe Cummins and Dr. Mae-Wan Ho

Chociaż szczepionki HPV są już wprowadzane na rynek i promowane na całym świecie jako zabezpieczenie przed rakiem szyjki macicy u młodych dziewcząt i kobiet, nadal nie ma pewności, jakie mogą być ich, szczególnie długotrwałe, skutki i zagrożenia. Jednym z powodów, dla których te szczepionki nie przyjęły się w krajach rozwijających się. jest fakt, że dwie obecnie dostępne na rynku szczepionki są bardzo drogie. Można obecnie zauważyć pewien pośpiech, aby produkować tanie doustne szczepionki w transgenicznych roślinach, mikrobach i wirusach, które nie musiałyby być przechowywane w lodówkach, dzięki czemu mogą być udostępniane tanio, ale istnieje zagrożenie, że ten proces może spowodować uwolnienie się niebezpiecznych transgenów i składników do środowiska naturalnego. Niektóre z tych szczepionek już wkrótce zostaną wprowadzone na rynek, w porę więc należy ostrzec urzędników regulujących ich dystrybucje przed takimi metodami produkcji, dopóki odpowiednie ograniczenia i zabezpieczenia nie zostaną wprowadzone w życie.

Szczepionka HPV w roślinach uprawnych

Szczególnie niepokoi fakt, że przy produkcji szczepionek na roślinach uprawnych, transgeny z pól, na których się je testuje i produkuje, mogą łatwo zostać przeniesione poprzez pyłek roślinny, czy też mechaniczne rozrzucanie nasion. Zanieczyszczenia z upraw transgenicznych mogą również spowodować rozprzestrzenianie się transgenów i protein szczepionki poprzez powierzchniowe i gruntowe wody. Zanieczyszczenia w formie kurzu w powietrzu może mieć bezpośredni wpływ na błonę śluzową dróg oddechowych, a w efekcie wywoływać nagłe i opóźnione reakcje alergiczne u ludzi i zwierząt narażonych na kontakt z alergenami. Zauważono związek pomiędzy szczepionkami HPV a różnorodnymi nagłymi niepożądanymi reakcjami systemu odpornościowego, które w pewnych przypadkach doprowadziły do śmierci. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ludzie pozostający w stałym kontakcie z „uprawną” szczepionka wykształcą (doustną) tolerancje i będą narażeni na wirusowe infekcje.

Z raportów wynika, że od 2006 roku, wirusy HPV i proteiny L1 produkuje się w roślinach takich jak transgeniczny ziemniak, oraz tabaka i N. Benthamiana dzikiej tabaki. Stwierdzono, że cząstki wirusów typu HPV L1 występujące w transgenicznych ziemniakach zaszczepiają zwierzęta karmione tymi ziemniakami. …

źródło: http://www.i-sis.org.uk/HPV_Vaccine_Production_Plants.php