Splugawiona kolebka kukurydzy

MEKSYK. „Dziennik” pisze, że w tradycyjnie hodowanej meksykańskiej kukurydzy odkryto gen pochodzący z odmian genetycznie modyfikowanych.
Uczeni z Meksyku i Kalifornii zakończyli właśnie kompleksowe badania wpływu organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) na „klasyczne” uprawy. W dwudziestu z 2 tys. próbek pobranych między rokiem 2001 i 2004 zaobserwowano niepokojące zjawisko. W kukurydzy wykryto gen 35S Promotor, sztucznie wprowadzany do roślin dla wzmocnienia ich odporności na choroby i chwasty. Nie wiadomo na razie, jak doszło do genetycznego skażenia tradycyjnych upraw. Meksyk zakazał uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy już w 1998 r.
Naukowcy od lat spierają się, czy modyfikowane uprawy mogą skazić genetycznie rośliny tego samego gatunku; najnowsze badania rozstrzygają tą kwestię. Warto podkreślić, że odkrycia dokonano już w 2001 r., ale wtedy środowiska naukowe uznały wyniki za nierzetelne. Obecne badania były bardzo drobiazgowe i skrupulatne.
Źródło: Obywatel